Herre Gud, jag är miljöpartist!

NYHETER

Lotta Gröning gjorde PartiKollen – och blev överraskad

Herre Gud, jag är miljöpartist! Jag har knappt hämtat mig från chocken. Mitt liv har plötsligt fått en annan mening nu när jag är för biltullar och höjda skatter på bensin utan att ens veta om det. Var ska det här sluta?

Allt började med att jag i min enfald gjorde snabbtestet, PartiKollen som Ungt val har på hemsidan. Det är en test som ska hjäpa oss att se vilket parti vi passar ihop med.

Jag som tycker att demokratin fungerar dåligt och att utomparlamenteriska medel ibland kan vara nödvändiga för att rubba gamla ingrodda strukturer blev förmodligen miljöpartist på dessa frågor. Brorsan blev förresten moderat till sin stora förvåning.

PartiKollen är tillrättalagd för att styra in oss i traditionella fållor.

Uppgiften var att välja ut tio ämnen som verkade intressanta. Men bakom varje ämne fanns den traditionella partipolitiken. Om man valde lugn och ro i skolan fick man ta ställning tiill om det skulle införas betyg i uppförande. Blä vad trist. Inte konstigt att folk blir miljöpartister,

Jag efterlyser nya grepp och jag förmodar att ungdomar gör det också.

Ungdomar är väldigt politiskt medvetna men partipolitiskt ointresserade är min tes. Jag skulle tro att många kan lite skrämda av tester som partikollen. Visioner och problemlösningar styr många ungas tänkande snarare än att de håller med Persson eller Reinfeldt. Att hamna i partifållan är det mest ointressanta.

Kanske det är just detta som ändå är PartiKollens stora förtjänst. Den får oss att inse att vi inte längre delar ett partis politiska program i alla frågor.

Det är inte så konstigt att enfrågepartier uppkommer. Särskilt när partierna inte levererar några idéer eller visioner om framtiden. Världen brinner, problemen hopar sig och politikerna har dåligt med lösningar på samhällsproblemen.

Det är kanske bäst att ta saken i egna händer?

PartiKollen

Lotta Gröning