”Bankerna har satt i system att blåsa kunderna”

NYHETER

Riksrevisionen slår larm

Riksrevisionen varnar nu för dåligt skydd för bank-och försäkringskunder.

Och bankerna kan utnyttja det - för att tjäna pengar på kundernas bekostnad.

Riksrevisionen går nu till attack mot Finansinspektionen och Konsumentverket. Enligt Riksrevisionen är kontrollen över spararnas pengar i banker och försäkringsbolag alltför dålig.

Det dåliga konsumentskyddet öppnar för banker och försäkringsbolag att systematiskt lura pengar av sina kunder.

-Kunderna är i underläge eftersom det ofta handlar om komplicerade avtal och produkter. Banken eller försäkringsbolaget kan därmed utnyttja övertaget till att få kunden att gå med på saker som han egentligen inte vill ha, säger Eero Marttinen, projektledare på Riksrevisionen.

Kunderna klagar

Riksrevisionen berättar i en rapport om hur kunderna klagar på dålig information, oskäliga avtalsvillkor, krångliga regler och dolda avgifter.

Lars Ohlson, journalist och författare, driver ett opinionsinstitut som granskar finansbranschen. Han säger att bankerna har satt i system att lura sina kunder.

-All form av rådgivning syftar till att gagna bankerna och inte kunderna. Bankerna tjänar i dag enorma pengar på fondförvaltning och aktiemäkleri.

Pengarna försvinner

Lars Ohlson beskriver två sätt för banken att lura sina kunder.

-Dels är det kapitalförsäkringar där banken låser

kundens fondsparande i fem år.

-Man sitter fast och bankerna tar två olika avgifter, en kapitalförsäkringsvgift och en fondförvaltningsavgift, en information som inte alltid går fram till kunden.

-Det andra är optionshandel där bankerna spekulerat bort stora mängder av kundernas pengar, ofta över deras huvuden, säger Lars Ohlson.

Helena Östman, informationschef på Finansinspektionen, tar åt sig delar av Riksrevisionens kritik.

-Vi har inte tagit hand om den enskilde konsumenten och historiskt sett inte prioriterat konsumentfrågor.

Anders Haraldsson