– Jag är orolig för vad som händer i skolorna

NYHETER

Läsarna ställde frågor till Göran Persson om situationen i skolorna, arbetslösheten och Lars Danielssons time out

Foto: lotte fernvall
Statsminister Göran Persson svarar på läsarnas frågor.

Anonym: Hur är det möjligt för en statssekreterare att utan förvarning kunna ta ut 14 veckors betald ledighet=semester?

Göran Persson: Det är svårt. Lars Danielsson har många och viktiga uppgifter, men efter att ha utsatts för en enorm press som gjorde hans arbetssituation omöjlig tog han beslutet att ta ut sin sparade semester. Jag förstår och respekterar hans beslut.

Marcus: Varför ska jag behöva betala skatt på dom 18,80:-/timmen som jag tjänar när jag jobbar mer än 40 timmar i veckan på praktik. Varför inte höja ersättningen? Jag tror att man ska sänka arbetsgivaravgiften och göra det lättare för folk att starta eget. Detta skulle innebära att man får in mer skattepengar som skulle hjälpa till med samhället.

Har jag rätt eller fel?

Göran Persson: Vi använder idag sänkta arbetsgivaravgifter för att underlätta för småföretag och få så kallade soloföretagare att göra sin första anställning. Men att sänka skatterna generellt, utan att ha någon finansiering, skulle rasera välfärden och tryggheten.

Anonym: Jag tycker skolan är förjävlig nu för tiden. Min kompis och jag har blivit slagna, spottade på och hotade med pepparspray. Skolan blir vandaliserad, elever eldar i skolan, skolkar, röker och snusar ? och skolan kan ingenting göra åt detta. Vad är det för samhälle vi lever i?

Göran Persson: Jag delar din oro för vad som händer i vissa skolor och för det faktum att många elever därmed får svårt att klara skolarbetet. Skolan är ingen fristad, utan elever och andra som finns där har rätt att känna sig trygga. Där måste de vuxna gripa in och sätta gränser. Vi socialdemokrater har sett till att det nu kan anställas fler vuxna i skolan, och vi gör särskilda satsningar på de skolor som är mest utsatta och har haft svårast att klara målen.

Carl: Hej mitt namn är Carl och är 13 år. Fråga till Göran Persson: Nu när du haft makten så himla länge varför är det fortfarande ca: 1 miljon svenskar som är arbetslösa?

Göran Persson: Det stämmer att arbetslösheten fortfarande är för hög men den siffra du anger, och som ofta sprids av borgerliga debattörer, ger inte en rättvis bild av arbetslösheten, utan inkluderar förmodligen också människor som är för sjuka för att jobba, studerar eller är föräldralediga. Dessa människor kan vi inte kalla arbetslösa. Internationellt sett ligger Sverige högt vad gäller sysselsättningen. Enligt AMS är ca 190 000 människor öppet arbetslösa, och därutöver deltar ca 140 000 människor i jobb, utbildning och andra särskilda arbetsmarknadsåtgärder. Vi går mot ljusare tider och jag tror vi kommer att få ner arbetslösheten till 4% igen innan året är slut.

Johan: Varför köper Sverige vapen av Vitryssland? Och vad kan Sverige och EU göra för att Vitryssland ska bli mer demokratiskt?

Göran Persson: Sverige köper inte vapen från länder som är föremål för sanktioner på handelsområdet. Gentemot Vitryssland finns inga sådana sanktioner. Däremot har EU beslutat om visumrestriktioner mot ett antal vitryska toppolitiker. Detta gör vi samtidigt som vi försöker stärka demokratin i Vitryssland. Sverige ger ett stort bistånd och stödjer bland annat journalistutbildning, studentutbyte, kampen mot trafficking, miljö och icke-statliga organisationers verksamhet.

Anders: Jag är 21 år. Mina föräldrar satte mig i bostadskö när jag föddes. Jag har fortfarande inte fått någon lägenhet. Vad tror ni att det kan bero på?

Göran Persson: Det låter helt orimligt och visar att det som regeringen nu gör är viktigt för unga. Det handlar om stöd till byggandet av billiga hyresrätter, om att skärpa kravet på kommunerna som måste ge en bra bostadsservice till bland annat unga och om den viktiga hyresgaranti vi föreslagit - som ska göra det lättare för en fastighetsägare att godkänna en hyresgäst som kan betala sin hyra men som kanske saknar säkerhet i form av ett fast jobb.

Hur länge man får vänta i en bostadskö beror naturligtvis på var den ligger, hur det ser ut i den kommun eller stadsdel där man önskar en bostad, om det finns bostadsförmedling och hur den fungerar och om det finns lägenheter att förmedla. Det avgörs ju också om man som sökande uppfyller de krav som ställs. Regeringen har utarbetat förslag som också ska göra det tydligare vad det är för regler som gäller när man ska söka en bostads och varför man får den. Skrämmande nog kan ibland det ständiga "nejet" till en bostad bero på att man har ett utländskt namn. Därför är insatser för att bekämpa diskrimineringen på bostadsmarknaden viktiga.

För att se över hinder för unga att få en bostad har regeringen också tillsatt en särskild ungdomsbostadssamordnare.

Erik: Göran Persson, du säger gång på gång att "vi ser att jobben kommer nu." Var finns siffrorna som bevisar detta? Enligt SCB är antalet personer med sjukpenning, förtidspension, arbetslösa, i åtgärder och med socialbidrag 1 054 000 stycken år 2005. Sänkta arbetsgivaravgifter förespråkas både av Alliansen och LO:s egen chefsekonom och det är ett välutforskat område. Det finns väldigt beprövade beräkningar som entydigt visar att lönerna ökar. Var är de konkreta, konstruktiva förslagen från s? Det enda man gör är att såga motståndarnas förslag.

Göran Persson: Att bekämpa arbetslösheten är regeringens viktigaste uppgift. Även om arbetslösheten fortfarande är hög, kan vi se att Sverige är på rätt väg. Under det senaste året har nästan 100 000 nya jobb kommit till. När det gäller den siffra från SCB som du anger tycker jag att det är viktigt att lyfta fram att antalet sjukskrivna nu minskar kraftigt och att vi också se en positiv utveckling när det gäller antalet personer som går från arbetslöshet till jobb.

Sunda statsfinanser, bra utbildning för alla och en välfungerande arbetsmarknadspolitik är våra viktigaste redskap. Jag vill också nämna att när det gäller småföretag använder vi idag sänkta arbetsgivaravgifter för att få soloföretagare att göra sin första anställning.

Mathias: Jag undrar hur det kan komma sig att den som försöker utbilda sig och ge sig själv bättre möjligheter till ett jobb ska få leva under existensminimum? Dessutom låna sig till det. Sedan finns det dem som kan sitta hemma och inte röra ett finger och ändå få ut tillräckligt mycket pengar för att ett jobb inte ska vara attraktivt.

Göran Persson: Jag vill uppmana unga människor att utbilda sig. Utbildning är för de allra flesta vägen till ett rikare liv och till bättre möjligheter på arbetsmarknaden, både vad gäller lön och spännande arbetsuppgifter. Det är sant att studielånet är ett lån – men det är i jämförelse med andra typer av lån väldigt förmånligt. När det gäller folk som fuskar med våra gemensamma trygghetssystem så ska vi bekämpa det. Men jag är övertygad om att de allra flesta inte vill ”sitta hemma och inte röra ett finger”. De allra flesta vill ha ett aktivt liv, ha ett jobb och bidra till samhället.

Anders: Varför säger ni att ni börjat avveckla kärnkraften? Ni avvecklar Barsebäck men höjer prestandan på de andra kärnkraftverken - är det inte dags att sluta hymla?

Göran Persson: Kärnkraften ska avvecklas och vi har börjat med Barsebäck, som var det sämst placerade kärnkraftverket.

Avvecklingen av kärnkraften kommer att ske i den takt som vi kan ersätta den med förnybar energi.

Effekthöjningarna handlar om en annan sak, hur de kärnkraftverk som finns kvar ska skötas. Så länge kärnkraftsverken används vill vi att dom drivs så effektivt och säkert som möjligt.

Marianne: Hur kan någon besluta att det skall vara 32 elever i en klass?

Göran Persson: Det framgår ju inte av din fråga hur gammal du är och var du studerar, men storleken på klasserna är naturligtvis av stor betydelse för att undervisningen ska kunna fungera. Regeringen har satsat mycket pengar på att det ska kunna anställas fler lärare och andra vuxna i skolan de senaste, och därmed kan också storleken på klasserna minska.

Läs svaren från Persson och Reinfeldt