Lägst villaskatt med kd:s förslag – utom i glesbygden

NYHETER

Så här vill de olika partierna ha det – kommun för kommun

De fyra borgerliga partierna vill alla sänka fastighetsskatten för villaägarna. Men det kan skilja tusenlappar. Främst är det taxeringsvärdet som avgör.

Villaägarnas Riksförbund har räknat ut effekterna av de sänkningar som de fyra borgerliga partierna lockar med inför valet. Förbundet, som har som mål att avskaffa fastighetsskatten, vill på sätt vägleda väljarna.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill behålla fastighetsskatten, miljöpartiet kan tänka sig ett avskaffande på sikt.

– Samtliga borgerliga partier har förslag som innebär en sänkning i alla kommuner. Sen kan man konstatera att kristdemokraterna är det parti som i de flesta kommuner sänker mest, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas riksförbund.

Skilnaden ligger i hur partierna lagt upp sina skattereformer.

– Man ser att partierna har olika ambitionsnivå och teknik, säger Joacim Olsson.

Kristdemokraterna föreslår att den statliga skatten tas bort och ersätts med en kommunal avgift på 2 800 kronor.

Partiets förslag har störst effekt i till exempel Stockholm där taxeringsvärdena är höga. Men det skulle också innebära ökade kostnader i andra områden.

Det finns ingen överenskommelse mellan de borgerliga partierna när det gäller fastighetsskatten. Kristdemokraternas förslag saknar helt stöd stöd av de övriga partierna i fyrklövern.

När Villaägarna räknat fram kostnaden för den enskilde husägaren har man använt sig av ett genomsnittligt taxeringsvärde för ett hus på 130 kvadratmeter boyta med 1 000 kvadratmeter tomt. Idag är fastighetsskatten 1 procent av taxeringsvärdet på småhus och 0,5 procent på hyreshus.

Förslagen i korthet:

Moderaterna vill införa ett skattetak på 80 kronor per kvadratmeter boyta under 2007. För tomtmarken införs ett tak på 2 kronor per kvadratmeter. Under 2008 sänks skatten till 0,9 procent för småhus. 2009 sänks skatten på hyreshus till 0,4 procent.

Folkpartiet vill sänka skatten under 2007 till 0,85 procent för småhus och för hyreshus till 0,35 procent.

Centerpartiet sänker skatten till 0,75 procent för småhus och 0,4 procent på hyreshus under 2007 om deras förslag går igenom. Man inför ett maxtak på 300 000 kronor i taxeringsvärde för tomten.

Kristdemokraterna tar bort den statliga skatten under 2007. Den ersätts med en kommunal fastighetsavgift på 2 800 kronor per villa och år och 900 kronor per lägenhet.

Fastighetsskatten för småhus enligt riksdagspartiernas förslag

Beräkningarna är gjorda för ett genomsnittligt taxerat hus med 130 m2 boyta och 1000 m2 tomt.

Carl-Magnus Fagerholm