Rättegången mot Bobbys mamma och styvpappa

NYHETER

Första rättegångsdagen minut för minut

Foto: Pressen flockades när de åtalade anlände till rätten.
Foto: Här hålls rättegången.

09.00 Rättegången startar. Ett stort pressuppbåd väntade i solen utanför Eksjö tingsrätt på tisdagsmorgonen på att de båda åtalade i fallet skulle börja.

Bobbys mamma kom in i rättssalen med en jacka över huvudet, klädd i mörkgrå collegetröja och grågröna byxor. Hon tittade inte på åhörarna, utan höll blicken riktad på rättens ordförande. Hon satt blick stilla och höll händerna knäppta i knät, rapporterar aftonbladet.se:s utsända reporter.

Styvpappan, klädd i grön tröja och grå t-shirt, verkade mer aktiv, med en rastlöshet i kroppen. Han flackade runt med blicken och vände sig halvt om för att betrakta åhörarna.

09.15 Rättegången startade med att sambons försvarsadvokat Per Oehme ville lägga fram ny skriftlig bevisning för rätten.

Det handlar om sms-meddelanden och berättelser skrivna av Bobbys mamma, där hon bland annat skildrar olika former av övergrepp.

Hennes försvarsadvokat Anders Berggren medger att mamman skrivit meddelandena men att det skett på sambons instruktioner och att innehållet bär mannens prägel. Men rätten godkänner bevisningen.

09.30 När åklagaren Erik Handmark gick igenom åtalspunkterna i alla deras vidriga detaljer visade det sig att rättegången i Eksjö kommer att bli en förhandling där parterna till stor del skyller på varandra.

Bobbys mamma medgav flera av de situationer där hennes son plågats och misshandlats men ansåg att hennes eget agerande berodde på det hot hon var utsatt för från sin sambo.

Hon hänvisade också via sin försvarsadvokat till den nödsituation som Bobby befann sig i men utan att vilja förklara för rätten vad den situationen bestod i.

Sambon hävdade i flera fall att det som åklagaren påstod aldrig hade hänt. Strax därefter, på punkt efter punkt, medgav mamman sedan flera av händelserna, men med tillägget att det skett på sambons initiativ.

09.45 Paus i 20 minuter sedan åklagaren gått igenom gärningsbeskrivningen.

10.25 Rättegången har inte kommit igång efter pausen. Tekniska problem fördröjer åklagarens sakframställning.

10.35 Åklagaren Erik Handmark kommer igång med sakframställningen. Han börjar med att gå igenom styvpappans bakgrund. Samtidigt visas bilder ur förundersökningen. Han berättar också om styvpappans intresse för sadomasochism. 34 videofilmer med sådant innehåll hittades i huset.

10.45 Om Bobby och hans sjukdom berättar Handmark att Bobby lidit av så kallat Fragile X-syndrom, vilket kan leda till olika grad av utvecklingsstörning. Ett vanligt symptom för barn som drabbats av syndromet är att de lär sig att uttrycka känslor sent i utvecklingen.

10.50Handmark visar bilder från de platser där man misstänker att mamman och styvpappan planerade att dumpa Bobbys kropp.

10.55 De åtalade iscensätter enligt åklagaren Bobbys försvinnande från parkeringsplatsen utanför Obs i Bäckebol därför att Bobby var kallad till läkaren på grund av att hans sjukanmälts från skolan under en längre tid. Men Bobby fanns inte i livet – därav scharaden, enligt åklagaren.

11.05 Handmark visar bilder från gården där familjen bott. Han berättar att Bobby enligt uppgifter varit väldigt rädd för fåglar. Trots det har han vid åtminstone två tillfällen tagit sin tillflykt till hönshuset, där han lagt sig att sova i en säck.

11.30 Efter att föräldrarna tagit livet av tioåringen, låg Bobby kvar inne i huset under dagen och natten, berättar Handmark. Det är först dagen därpå som hans kropp packas in i tejp och säckar och läggs ut i ladugården, enligt åklagaren.

11.35 Åklagaren visar bilder på det elstängsel som han påstår att styvpappan och mamman gett Bobby elstötar med. Han förevisar också den dammsugare som föräldrarna ska ha satt över pojken könsdelar. Statens kriminaltekniska laboratorium har hittat spår från Bobbys blod inuti dammsugarröret.

11.40 Rätten bryter för lunch. Förhandlingarna återupptas tio över ett.

13.20 Förhandlingarna återupptas. Erik Handmark berättar om beslag, bland annat två livremmar, som tagits från huset. Bältena har enligt mamman använts till att binda fast Bobby vid en stol. Enligt åklagaren har man även funnit spår av Bobbys blod på bältena och menar att dessa använts i misshandeln av tioåringen. Man har även funnit blodspår på andra platser i huset. Bland annat på en trappa och i dammsugarröret.

13.40 Åklagaren visar bilder på hur det såg ut när Bobbys inslagna kropp plockades upp ur Lovsjön. Flera tyngder, en blyslägga och järnspett var fästa vid hans kropp för att tynga ner den i vattnet. Han visar även en bild på Bobby när säckarna tagits bort.

13.50 Åklagaren läser också ur rättsläkarrapporten: ”Här ses ett vitt lakan med en knut vid hjässan och en knut vid fötterna. Under detta upptäcks ytterligare ett lager med svart plast och under detta upptäcks en nylonliknande väv, möjligen någon slags bäddmadrass. Då detta lager uppklipps upptäcks kroppen av en ung man, ett barn. Kroppen lyfts undan.”

13.54 Härefter läser Handmark om de skador som rättsläkaren upptäckt på Bobbys kropp. När de olika skadorna – hudavskrapningar, missfärgningar och sår – uppstått, det vill säga före eller efter hans död, kommer att framgå senare.

14.30 Flera skador på Bobbys kropp har uppkommit genom yttre, trubbigt våld ”såsom slag eller stöt”. Skador på tioåringens rygg har uppstått genom ”ett bandformat tryck”. Missfärgningar på penis talar starkt för att det är en skada som uppstått före döden.

Dödsorsaken är, som tidigare rapporterats, aspiration, det vill säga Bobby kvävdes av sina egna uppstötningar, läser Erik Handmark ur rättsläkarrapporten.

14.50 Innan en eftermiddagspaus visade åklagaren den film som polisen tog i samband med att Bobbys kropp plockades upp från botten på Lovsjön.

15.20 Styvpappans försvarsadvokat Per Oehme påbörjar sin sakframställning. Han begär också att få spela upp en ljudfil från mammans mobiltelefon. På ljudfilen beskriver mamman en sexuell fantasi, som hon och hennes advokat menar att hon spelade in därför att styvpappan/sambon ville det. Kvinnans försvarsadvokat Anders Berggren motsätter sig att ljudfilen – ”essän", som den kallas för – spelas upp. Rätten tar en paus för att överväga begäran.

15.35 Rätten finner att ljudfilen bör spelas upp. Av praktiska skäl kommer så att ske i morgon bitti.

15.35 Per Oehme började inledningsvis med en vädjan till rätten: ”Har det skett ett mord överhuvudtaget? Har de här grymheterna som påstås i stämningsansökan verkligen utspelat sig? Är det någon som ska bära ansvaret för att Bobby är borta? Enligt massmedia är de här frågorna redan besvarade. Jag vädjar till rätten att nollställa sig och bortse från den bild som förmedlats och att vi börjar från början.”

15.40 Per Oehme: ”De här två personerna har förhörts i månader. Styvpappan har berättat och berättat, men det mamman har berättat har kommit fram under speciella omständigheter. Jag påstår att de förhör som hållits med henne har innehållit en betydande mängd ledande frågor och alternativ att välja på. Dessutom har förhörsledaren och mamman haft ett antal förtroliga samtal, som inte protokollförts”, framhåller styvpappans försvarsadvokat.

15.50”Mamman och Bobby har inte haft den mamma/barn-relation som behövs, säger Per Oehme och påstår att mamman haft de omskrivna sexuella fantasierna redan innan hon träffade styvpappan. ”Jag påstår att det är hennes fantasier, och inte på diktamen på något sätt av styvpappan. Det vi ska höra i morgon innehåller fötter som är fastbundna i stolsben, kaffe som bränns, en tändare som tänds under en fot, elektricitet som på ett visst sätt är kopplad på en kvinna och sätts på, en rem över magen och handlederna”, berättar Per Oehme.

15.55 Han läser också ur de skrivna essäer – sexuella fantasier – som hittades hemma i mammans tidigare hem och som mamman ska ha skrivit.

16.00 Per Oehme: ”När styvpappan och mamman flyttade ihop var mamman helt på det klara med vad hon gav sig in på.”

16.15Per Oehme: ”Bobby dog kanske så som åklagaren påstår, men det kan finnas många andra alternativ”, slutför försvarsadvokaten sin sakframställan, med undatag av den ljudfil som ska spelas upp imorgon.

Därefter avslutades dagens förhandlingar.

Läs mer:

Bobby-rättegången – dag för dag

På morgonen den nionde maj 2006 startade rättegången mot de två människor som stod 10-årige Bobby närmast i livet. Hans mamma och styvpappa, som nu anklagas för hans sista plågsamma dagar och död. Av förundersökningen går att dra slutsatsen att rättegången kommer innehålla många fasansfulla detaljer och avslöjanden, men samtidigt är det viktigt att få veta exakt vad som hände. Sverige måste få veta vad det var Bobby genomled.

aftonbladet.se , TT