Fler svenska företag pekas ut i Irak-muthärvan

NYHETER

New York

Ett antal bolag med svensk anknytning pekas ut i rapporten om Olja för mat-programmet. Enligt den oberoende utredningen har företagen gjort otillåtna betalningar, som hamnade i den irakiska regeringens fickor.

Inte bara belgisk-registrerade dotterbolag till Volvo och Atlas Copco tas upp i den rapport som presenterades på torsdagen.

Dotterbolag till ABB, Saab och Mölnlycke, samt Astra Zeneca, Atlas Copco, Scania och flera mindre företag med säte i Sverige nämns. Det visar en genomgång av rapportens bilaga som TT gjort.

Totalt listas 2 200 bolag från stora delar av världen, under rubriken "faktiska och planerade otillåtna betalningar genom kontrakt för humanitära varor".

Det motsvarar knappt hälften av de företag, som på något sätt ingick i Olja för mat-programmet. Detta gick ut på att Irak 1996-2003, under tiden för FN-sanktionerna, fick köpa mat och läkemedel för pengar från försäljning av olja.

Fakturapåslag

När programmet pågått i knappt tre år började Saddam Hussein och hans regim manipulera systemet, genom att ta ut olika avgifter - ungefär 10 procent på fakturorna. Totalt fick de på så vis in motsvarande 7,7 miljarder kronor.

Atlas Copco Airpower och Volvo Construction Equipment används som två av 23 fallstudier i rapporten, för att visa hur transaktionerna kunde se ut.

"Pakt med djävulen"

Enligt utredarna innebär det inte att de företag som pekas ut har handlat kriminellt, men det innebär att de ingått i Saddam Husseins system - "en pakt med djävulen", som de kallar den.

Rapporten målar upp en bild av en kultur där de inblandade parterna visste att de var tvungna att delta, för att få köpa olja eller sälja läkemedel eller matvaror, och som FN:s instanser inte lyckades kontrollera.

Amerikanska, brittiska och japanska bolag fick inte köpa irakisk olja, eftersom Saddam Hussein valde köpare från länder han hoppades få stöd av i FN:s säkerhetsråd: Ryssland, Frankrike och Kina.

"Vi visste inget"

Samtliga företag har kontaktats för att ge sin bild, men inte alla har svarat på utredarnas förfrågningar.

- Svaren vi fått har varierat - från total förnekan till komplett erkännande, sade Paul Volcker, ordförande i den oberoende utredningskommission som tillsattes av FN 2003 för att reda ut muthärvan.

- De flesta svarade att de inte kände till betalningarna.

Flera av de företag som pekats ut har tvivlat på dokumentationen från Irak. Men enligt utredarna var den grundlig, eftersom Saddam Hussein krävde det av sina tjänstemän.

De flesta företag i rapporten är från Ryssland, Frankrike, Italien, Jordanien, Egypten och andra länder i Mellanöstern, samt i Asien.

Den största summan kom från ett malaysiskt bolag, Mastek, som ska ha betalat mer än 10 miljoner dollar under bordet till det irakiska oljebolaget Somo 2001-2002.

Fakta: Bolag med svensk koppling i FN-rapporten

Gunilla Kinn/TT