Var sjätte blir mobbad i skolan

Publicerad:
Uppdaterad:

Stor undersökning av Kamratposten

Tidningen Kamratposten har gjort en stor undersökning om mobbning som visar att var sjätte elev drabbats.

5 109 elever i låg-, mellan- och högstadiet har deltagit och över 800 av dem är själva eller har varit, utsatta.

Mobbare retar upp sig på offrens utseende, klädstil och intressen.

Tidningen skickade i våras ut en enkät till skolorna och lade också ut frågorna på sin hemsida.

I det nya numret av Kamratposten redovisas resultatet.

Vanligt, enligt eleverna, är att kalla den man fryser ut för tjockis. Men även hudfärgen, dialekten eller brytningen kan utlösa trakasserierna.

Eleverna ger exempel på det både från skolorna i Sverige och från andra håll. En flicka i mellanstadiet berättar att hon under en tid då familjen bodde i Mexiko, blev retad för att hon inte kunde spanska.

Pappan var präst

Fritidsintressen och familjeförhållanden kan också vara utlösande, enligt eleverna.

En flicka i mellanstadiet blev mobbad med förevändningen att hon gillade djur, en annan, i högstadiet, för att hennes pappa är präst.

Av de 5 109 elever som deltog i undersökningen berättade 814 att de själva blivit mobbade eller var det då undersökningen pågick. Det motsvarar 16 procent eller nästan var sjätte.

De som oftast har hjälpt de utsatta har varit en kompis som stått på deras sida. 289 sa att de fått hjälp av en kompis och 30 sa att en annan elev på skolan var den som stöttat mest.

Orkar inte berätta

En anledning till det, skriver Kamratposten på sin hemsida, kan vara att man inte litar på andra och att man inte orkar berätta för någon vuxen om vad man blir utsatt för.

Näst vanligast är att man får hjälp av en föräldrer, ofta tillsammans med en klassföreståndare eller annan lärare på skolan.

Efter det kommer rektorn. I 33 fall har rektorn varit engagerad.

Bara 13 uppger att de fått mest hjälp av skolsyster, skolpsykolog eller kurator.

Kamratpostens enkät

Resultatet av mobbingenkäten i korthet:

Simone Söderhjelm

Publicerad: