Stenbecks barn tar strid mot lillebror

NYHETER

5-åringens advokat vill ha svensk boutredning

1 av 2
Per Gratte, ombud för Stenbecks fem-årige son.

Jan Stenbecks fyra äldsta barn tar strid med hans fem-årige, utomäktenskaplige, son.

De vill ha en boutredning i Luxemburg.

Femåringens ombud, advokat Per Gratte, kräver en svensk boutredning.

I augusti blev det känt att Jan Stenbeck hade en femårig utomäktenskaplig son. Ett barn som tidigare varit okänt för familjen. Femåringens mor vände sig till domstol för att hennes son skulle få ut sin del av arvet.

De fyra äldsta barnen Stenbeck har vid flera tillfällen begärt uppskov av olika skäl.

De vill inte ha en svensk boutredning, utan hänvisar till en som är påbörjad i Luxemburg,

eftersom fadern hade sin hemvist där och endast en obetydlig del av hans egendom i dödsboet finns i Sverige.

"Direkt stötande"

Advokat Per Gratte kräver att en boutredning startas i Sverige.

Han tycker att det är direkt stötande att de fyra äldsta barnen motsätter sig en svensk utredning, eftersom arvingarna ekonomiskt sett inte är jämlika.

Enligt Per Gratte skulle en utredning i Luxemburg leda till att femåringen hindras från att få full insyn i faderns tillgångar, på grund av landets bank- och företagssekretess.

"Även andra svenska intressen såsom skattemyndigheter och borgenärer har behov av att en fullständig bouppteckning upprättas i Sverige", står det i inlagan till tingsrätten.

Nu kräver Gratte att tingsrätten utser två svenska boutredningsmän omedelbart.

De äldsta barnens ombud har tio dagar på sig att svara på begäran.

- Om det är en svensk som bor utomlands ska det vara boutredning i Sverige. Det hindrar inte att det sker boutredningar i andra länder också, säger Ulf Bergquist som är advokat och specialiserad inom internationell arvsrätt.

Bouppteckningen ska omfatta alla tillgångar och skulder som den avlidne haft, i Sverige och utomlands.

Om en arvstvist blir aktuell kommer den troligtvis att ta plats i det land där huvuddelen av Stenbecks tillgångar finns.

Arvslott - eller laglott

Stenbecks femårige son har rätt till en lagstadgad arvslott:

- Den så kallade arvslotten blir i det här fallet en femtedel av faderns tillgångar. Den får han om testamente saknas. Annars blir det laglotten som motsvarar hälften av arvslotten, säger Ulf Bergquist.

Jan Stenbeck avled den 19 augusti. Han blev 59 år.

Barnen som ska dela på miljarderna

Susanna Vidlund