Här beslagtas unik forskning

NYHETER

Ledande forskare rasar

1 av 2 | Foto: Hemliga register Det var bland annat topphemliga stamcellsregister som ledningen Sahlgrenska sjukhuset tog hand om när man bröt sig in på Lars Hambergers rum.

Topphemliga stamcellsregister flyttas- av en vanlig flyttfirma.

Ett internt sjukhusbråk i Göteborg har blivit en internationell skandal.

- Sjukhusledningen har gjort bort sig. Världsledande forskare undrar vad de håller på med, säger den kände professorn Lars Hamberger som tagit ny kontakt med polisen.

Lars Hamberger blev 1982 "pappa" till Sveriges första provrörsbarn och är världskänd för sina framsteg inom stamcellsforskningen.

Men sedan en vecka tillbaka har han inget tjänsterum, ingen dator och inget forskningsmaterial.

I fredags beordrade ledningen för Sahlgrenska sjukhuset en låssmed att dyrka upp en dörr och en flyttfirma tog hand om 15 års forskningsmaterial samt sekretesskyddade register över stamcellsdonatorer.

Befann sig i Wien

Professorn, som befann sig på världskongress i Wien, polisanmälde sjukhusledningen för intrång.

- Så sent som för tre veckor sedan meddelade jag att vi hade bytt till kodlås just på grund av det hemliga biobanksregistret.

Register inom stamcellsforskning regleras genom biobankslagen och omgärdas av högsta sekretess.

- Skyddet för enskilda personer måste garanteras för att stamcellsforskningen ska få bedrivas.

I bakgrunden ligger en långvarig tvist, officiellt om en tjänstledighet.

Hamberger har under flera års tid kritiserat universitetets och sjukhusets ledningar.

2002 valde han att ta tjänstledigt - men fick behålla rum, sekreterare samt några forskare för att bedriva viss forskning. När han ville återgå i tjänst sa sjukhusledningen stopp och hävdade att tjänstledighet enligt ett muntligt avtal gällde fram till pensioneringen.

Kräver skadestånd

Lars Hamberger har krävt 100 000 kronor i skadestånd och 700 000 kronor i utebliven lön. Enligt sjukhuschefen Bengt-Göran Olausson har professorns rum tömts dels på grund av tjänstledigheten, dels av utrymmesskäl.

Börjar inte den här tvisten bli pinsam?

- Tvisten är mellan universitetet och Hamberger som ju har en delad tjänst. Jag kan inte kommentera frågan.

Lars Hamberger har genom ett ombud tagit kontakt med polisen för att anmäla övergrepp i rättssak.

Områdeschef Hans Holmberg, som beordrade rumslänsningen, låter via hustrun meddela att han på grund av semester inte har någon kommentar.

Hoppas kunna bota alzheimer

Pionjär inom provrörsbefruktning

Britt Peruzzi