Kungens livvakter tar Säpo till rätten

NYHETER

Två av kungens tidigare livvakter kräver miljonskadestånd av Säpo.

För första gången ställs säkerhetspolisen inför Arbetsdomstolen.

- De blev omplacerade på grund av sitt fackliga engagemang, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Foto: Männen hade bland annat ansvarat för kungafamiljens säkerhet.

I en stämningsansökan som Polisförbundet lämnade in i går avkrävs Säpo ett miljonskadestånd. De båda männen vill ha 250 000 kronor var plus ersättning för förlorad arbetsinkomst. Polisförbundet kräver också 250 000 i skadestånd.

Fick gå direkt

Den 18 september 2001 kallades livvakterna till möte med rotelchefen. Männen fick gå på dagen från personskyddsroteln och lämna ifrån sig nycklar, passerkort och mobiltelefoner. De omplacerades till andra arbetsuppgifter inom Säpo.

Som fackliga ombud har de vid upprepade tillfällen påtalat missförhållanden på livvaktsroteln.

- Det är nog anledningen till omplaceringen, säger Jan Karlsen.

Båda livvakterna har många års polistjänst bakom sig och har bland annat ansvarat för säkerheten kring kungafamiljen.

Struntat i lagen

Enligt Polisförbundets stämningsansökan har säkerhetspolisen struntat i flera av de arbetsrättsliga lagarna när de två livvakterna omplacerades. Det är framför allt tre punkter som Säpo brutit mot:

Omplaceringen har inte föregåtts av varsel.

Ingen underrättelse och överläggning enligt förtroendemannalagen.

Någon förhandling enligt medbestämmandelagen har inte skett.

- Därför är omplaceringsbesluten ogiltiga, säger Jan Karlsen.

Aftonbladet har förgäves sökt Säpochefen Jan Danielsson för en kommentar, men i en tidigare intervju sa han:

- Vi saknar helt enkelt förtroende för dem och det är den enda kommentar du kommer att få från mig.

Zendry Svärdkrona