Låt Nadina bli fråga för regeringen

NYHETER

Partierna vädjar för ögonsjuka flickan

Låt regeringen avgöra Nadinas framtid!

Det kräver nu ledningarna för sex av sju riksdagspartier i ett gemensamt upprop.

Foto: Svårt sjuka Nadina, 6, har gång på gång fått avslag på sina asylansökningar.

Sexåriga Nadina Imamovic från Bosnien föddes med en ögonsjukdom som gör att hon inte tål dagsljus.

Gång på gång har hennes familj, mor och en storasyster, sökt asyl i Sverige för att Nadina ska kunna få den specialistvård hon behöver.

Men alltid med samma utgång - Utlänningsnämnden har sagt nej.

Partiledarna, med kristdemokraternas Alf Svensson och förra vänsterpartiledaren Gudrun Schyman i spetsen, har varit mycket kritiska mot Utlänningsnämnden.

6 partier i uppropet

I går gjorde de sex riksdagspartierna vid sidan av socialdemokraterna gemensam sak.

Bo Lundgren, m, Maud Olofsson, (c), Lars Leijonborg, (fp), Maria Wetterstrand, (mp), Ulla Hoffmann, (v), och Inger Davidson, (kd), kräver i ett öppet brev att Utlänningsnämnden ska överlämna Nadinaärendet till regeringen.

De sex hävdar att Migrationsverkets avvisningsbeslut strider mot både portalparagrafen i utlänningslagen och flera artiklar i FN:s barnkonvention.

- Jag tycker att det vore bra för alla parter om man överlämnade det till regeringen. Men jag är väl inte så förhoppningsfull. Men det vore en fördel att få ett prejudikat, säger en av undertecknarna, centerledaren Maud Olofsson.

Leif-Åke Josefsson