Granskare förstörde säpo-uppgifter om journalister

NYHETER

Professor: "Det är helt otroligt, fullständigt inkompetent"

Viktiga dokument ur säkerhetstjänstkommissionens utredning har förstörts, uppger Ekot.

Faktaunderlaget som gäller registrering av medarbetare på Sveriges Radio och Sveriges Television finns inte längre.

De förstördes - av säkerhetskommissionen.

Kommissionens uppmärksammade rapport visar att 100.000 svenskar registrerades av säpo på grund av sina politiska åsikter.

Flera av säpos angivare avslöjades vara anställda eller före detta anställda journalister på Sveriges Television och Sveriges Radio.

De dokument som nu förstörts innehöll nanm på registrerade personer, namn på angivare inom företagen och namn på de säpo-män som höll i ärendena.

Underlagen till slutrapporten

Där fanns de fakta som slutrapporten bygger på.

Samtliga papper skulle arkiveras.

I stället har de förstörts - av kommissionen, uppger Ekot.

– Det är helt otroligt, fullständigt inkomptetent. Det skadar trovärdigheten till rapporten men också möjligheten att gå vidare och för säkerhetspolisens möjligheter att få ett fungerande arbete, säger Dennis Töllberg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, till Ekot.

"De har förstörts på kommissionen"

Uppgifterna bekräftas av Ewonne Winblad, själv mångårig medarbetare på både Sveriges Radio och på Sveriges Television.

Hon utredde frågan åt säkerhetstjänstkommittén.

– Det har förstörts på säkerhetstjänstkommissionen och vad jag förstår är det ett misstag, säger Ewonne Winblad till Ekot.

Omöjligt att granska

Att faktaunderlaget nu är borta innebär att det i framtiden inte går att granska kommitténs slutsatser i förhållande till de fakta som fanns tillgängliga.

Säkerhetskommissionens ordförande riksmarskalk Gunnar Brodin beklagar att dokumenten förstördes.

Han kan inte utesluta att även andra dokument också förstörts.

– Ja det fanns en del som var preliminärt material som förstördes. Det kan inte uteslutas att det kan ha skett fler misstag, säger Gunnar Brodin till Ekot.

Caroline Olsson