40-talisterna är vinnarna i skattekriget

NYHETER

I det tysta har 40-talisterna inlett sin sista strid. Den handlar om sänkta skatter. Betalningen ska de unga stå för.

Foto: VINNER PÅ SÄNKT SKATT Bara de äldre vinner på sänkt fastighetsskatt - de unga äger nämligen inga hus. Bilden togs vid en demonstration i Stockholm sommaren 2001.

Tyvärr upptäckte jag inte det nya generationskriget själv. Det gjorde LO:s chefsekonom Dan Andersson som i går presenterade en rapport om det svenska skattesystemet.

I korthet ser läget ut så här. En allt större andel av befolkningen är gammal. Den kostar pengar. Alltså kommer skatterna att behöva höjas i framtiden. Kommunförbundet flaggade nyligen för att kommunalskatterna kommer att öka kraftigt i framtiden.

Trots det pågår en livlig diskussion om att sänka eller helt ta bort vissa skatter. Bara under de senaste månaderna har exempelvis flera statliga utredningar kommit med förslag på det området.

Unga tvingas betala

Den gemensamma nämnaren i skattediskussionerna är att äldre personer tjänar på de föreslagna sänkningarna. Medan de yngre tvingas betala.

Egendomsskattekommittén ville för en månad sedan slopa arvsskatten mellan makar. Ett vällovligt initiativ för dem som tycker det är tråkigt om den nyblivna änkan tvingas sälja huset när maken gått bort.

Men att slopa skatter kostar pengar, en bristvara i statsbudgeten. Alltså föreslog utredningen att den slopade skatten skulle betalas med en höjning av stämpelskatten, en avgift man betalar när man köper en fastighet.

Och vilka betalar stämpelskatt? Framför allt yngre människor som köper det hus de tänker bo i resten av livet.

Exemplet kan mångfaldigas.

Förmögenhetsskatten har redan dämpats genom att de så kallade fribeloppen höjts rejält. Men vissa vill gå ännu längre, de vill helt slopa skatten.

Vilka vinner på det? Framför allt de som har stora aktieportföljer och färdigamorterade hus och sommarstugor. Med andra ord människor som kommit upp en bit i åldrarna.

Gåvoskatten är en annan skatt som allt fler vill slopa. Men inte särskilt många under 35 har några som helst problem med den. Den tas ut på presenter värda mer än 10 000 kronor.

Skatten på kapitalavkastning är det också många som tycker är för hög, 30 procent. Inte heller den lider särskilt många unga av. Det gör däremot 40-talisterna som hunnit samla både fonder, obligationer och aktier i ladorna.

Fastighetsskatten är utsatt för ständig kritik. Men för de riktigt unga är den inget problem. De äger helt enkelt inget hus.

Unga brukar sällan bry sig om skatter. Det är dags att ändra inställning.

40-talisterna har tagit för sig under hela sina liv. De har inte gett upp ännu.

Lena Mellin