Han är snart 65 år - nu tar han sin hatt och går

Foto: Alf Svensson har haft en lång och exceptionell politisk karriär. Han är kristdemokratin förkroppsligad.
NYHETER

Klarar sig kristdemokraterna utan Alf Svensson?

Självklart gör partiet det. Frågan är snarast hur bra det går.

Alf Svensson är kristdemokraterna förkroppsligad. Den 20 januari firade han 30-årsjubileum som partiledare med en mottagning i riksdagens vackraste rum. Alla var där.

I kväll lämnar han besked om sin framtid.

Ett beslut som han grunnat länge på. Han har fyllt i plus- och minuskolumner och till slut kommit fram till ett beslut.

Att Alf Svensson vill spela en framträdande roll inför folkomröstningen om EMU är solklart. Frågan gäller snarare från vilken plattform.

Ytterst få var i går kväll informerade om partiledarens beslut.

Alltså var det få eller ingen som visste om han lämnar sin post vid årets rikssting i slutet av juni eller året därpå.

På sista versen

Vilket beskedet än blir så sjunger Alf Svensson på sista versen. I oktober fyller han 65 år efter en exceptionell politisk karriär som både ingriper att ta in sitt parti i riksdagen och samtidigt göra det till ett regeringsparti. Det har ingen annan lyckats med i Sveriges moderna politiska historia.

Men Alf Svensson har spelat en större roll än att enbart representera sitt eget parti. Han har givit värderingar en ny plats i svensk politik.

Småfolkets vän

Ingen annan har som han pläderat för människovärdet. Antingen det var för små barn eller för gamla människor.

Så sent som i riksdagens partiledardebatt i slutet av januari tog han upp den etiska dimenisionen av politiken, ett område som sällan berörs av andra toppolitiker.

Under de borgerliga regeringsåren 1991-94 var Alf Svensson biståndsminister. Det är inte den mest framträdande posten i regeringen men en som passade honom synnerligen väl. Där, om ingen annanstans, tvingas man nämligen göra avväganden mellan det relativa välståndet i Sverige och den stora fattigdomen på många andra ställen i världen.

Ordnade broschyrer

I valrörelsen i höstas var Alf Svensson en av de ivrigaste förespråkarna för borgerlig samling.

Han var en av de drivande bakom den broschyr som skickades ut till landets alla hushåll och som visade fyra leende, borgerliga partiledare beredda att ta över.

Det blev inte som Alf Svensson ville. Och nu är han uppenbarligen inte redo att gå en match till i valet 2006. Då skulle han vara 67, en ålder som visserligen det allmänna pensionssystemet tycker det är lämpligt att jobba till.

Alf Svenssons besked kastar in kristdemokraterna i samma ledningskris som vänsterpartiet. Svenssons efterträdare har ett mer samlat parti att ta över än Gudrun Schymans. Men frågetecknen är lika stora.

Lena Mellin