Irakiska vapen är gömda i tunnlar

NYHETER

USA letar även efter lastfartyg som seglar under radiotystnad

Foto: USA har gjort flera kontroller av fartyg i vattnen utanför Irak.

Saddam Hussein har lyckats gömma en stor del av Iraks biologiska och kemiska stridsmedel för vapeninspektörerna.

Det säger den irakiske forskaren Hussein al Shahristani som befinner sig i exil.

Bland annat finns mobila, små mjältbrandsfabriker, byggda på lastbilar som kör runt, rapporterar SVT:s nyhetsprogram Rapport.

Även i Bagdad ska stridsmedel finnas gömda i ett komplext nätverk av tunnlar under staden.

Tusentals säkerhetsmän ska, enligt forskaren, vara tränade att gömma och skydda gömställena.

Däremot tror Hussein al Shahristani inte att Irak har kapacitet att använda kärnvapen.

Lastfartyg efterspanas

Även på tre stora lastfartyg, med dödviktston på mellan 35 000 och 40 000, som seglar på oceanerna kan Saddam ha gömt vapen.

Enligt den brittiska tidningen the Independent har de tre lastfartygen under de senaste månaderna befunnit sig på haven under fullständig radiotystnad.

De ska ha lämnat hamn sent i november förra året under olika flagg, chartrade av en agent verksam i Egypten.

Radiotystnaden och kaptenernas underlåtenhet att rapportera information om last och destination är ett klart brott mot internationella sjöfartslagar.

Fyllt på lager i arabländer

Fartygen ska, enligt Independents källa, ha tillbringat mycket tid i Indiska Oceanen. De ska ha bunkrat i några arabländer, däribland Jemen.

Amerikansk och brittisk säkerhetstjänst försöker spåra fartygen.

Att finna dem, lastade med Saddam Husseins massförstörelsevapen, vore utan tvekan passande för president Bush och premiärminister Blair just nu, då opinionen mot kriget är stark.

Läs också:

Simone Söderhjelm