Få betalt för försenat flyg

1 av 2
Annika Creuzer, chefredaktör för E24:s privatekonomiska sajt Pengar24.
NYHETER

Någon gång händer det att charterresan blir en mardröm.

Två timmars väntan blir till över ett dygn.

Då finns det bara en sak att göra – kräv ersättning.

I dag är vart femte flyg över Europa försenat. Sannolikheten att ett charterflyg ska drabbas är ännu större. Tyvärr måste du alltså räkna med att du kan få tillbringa en del av semestern på flygplatsen.

En större försening kan närmast förstöra hela semestern och det är svårt att mäta den i pengar. Men pengar kan fungera som lite plåster på såren.

Det finns minst fyra olika sätt att få ut ersättning vid en försening:

Researrangören. De flesta charterbolag tillämpar samma praxis för ersättning. Om förseningen gäller utresan går den magiska gränsen vid åtta timmar. Är föreningen mer än åtta timmar räknas det som att hela den semesterdagen är förstörd. Då brukar charterbolagen betala tillbaka en dagsandel av totalpriset. Har du bokat en veckolång resa får du alltså tillbaka en sjundedel av priset.

Men är förseningen på hemresan är charterbolagen vanligtvis lite krassare. Då anser de att du redan haft din semester. Därför blir ersättningen mycket lägre. Praxis är cirka 200 kronor. Pengarna är tänkta att täcka extrautgifter för telefonsamtal hem, längre parkeringstid och liknande.

Här gäller det dock att stå på sig för det går att få mer. Gör förseningen att du missar ett anslutningsflyg så kan charterbolaget ibland bjuda på en hotellnatt.

Alla charterbolag ersätter dig dock inte för förlorad arbetsinkomst.

Åker du på en charterresa är det alltså charterbolaget som du ska kräva, inte flygbolaget. Åker du däremot reguljärt så ska du vända dig till flygbolaget. Undantaget är om du köpt flyg och hotell i paket på en resebyrå. Då kan resebyrån i vissa fall vara ansvarig på samma sätt som charterbolaget.

Reseförsäkringen. Gränsen för när du har nytta av din reseförsäkring går vanligen vid sex timmar. Det börjar med några hundra kronor i ersättning per person för köp av tandborste, underkläder och dylikt. Ju längre försening desto större ersättning får du.

Hemförsäkringen. Det är lätt att glömma bort att det även finns ett reseskydd i de flesta former av hemförsäkringar. En hemförsäkring kan, vid en åttatimmars försening, ge cirka 300 kronor per person.

Kontokorten. Det ingår också ett visst reseskydd i flera stora kontokort.

För de kort som har försäkringen gäller vanligtvis att minst 50-70 procent av resan har betalats med kortet eller konto knutet till kortet.

Reseskyddet omfattar vanligen både kortägaren och de familjemedlemmar som reser, förutsatt att alla är skrivna på samma adress eller är barn som bor växelvis. Reseförsäkringen i kontokortet är framför allt inriktat på förseningar och borttappat bagage. Skyddet är sämre då det gäller stölder och sjukdom.

En tolvtimmarsförsening från Cypern gav mig och min dotter sammanlagt 2 400 kronor. En välkommen grundplåt till nästa semester.

Annika Creutzer, Chefredaktör för E24:s privatekonomiska sajt Pengar24