Pehrson: Fler barn ska ställas inför domstol

Av: David Nannini Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:

”Fler av de här fallen ska kunna klarläggas i domstol”

Rättsväsendet skall få utökade möjligheter att ställa barn under 15 års ålder inför rätta.

Det förslår Folkpartiets rättspolitiska arbetsgrupp med Johan Pehrson i spetsen.

Men barn under 15 år skall fortfarande inte kunna dömas för brott.

– Jag tycker att diskussionen om åldern för straffmyndighet är intressant, men jag tror att det viktiga är att vi får fram en ingripandemodell där sociala insatser används redan vid första brottet, säger Johan Pehrson.

I en artikel på DN Debatt i dag lägger Johan Pehrson fram arbetsgruppens förslag på ett antal åtgärder för att stävja ungas brott. Folkpartiets landsmöte skall ta ställning till förslagen i november.

Enligt ett av förslagen skall det bli lättare att ställa barn under 15 års ålder inför domstol för att utreda om de gjort sig skyldiga till brott.

”Måste öppna upp”

Möjligheten att ställa personer under 15 år inför domstol – så kallad bevistalan – finns redan, men används enligt Johan Pehrson för sällan.

– Det används ytterst sällan och vid mycket grova brott, säger han.

– Man måste öppna upp för att flera av de här fallen ska kunna klarläggas i domstol, säger han.

Enligt arbetsgruppens förslag ska socialtjänsten få utökade möjligheter att sätta in tvångsåtgärder mot de barn under 15 år som gjort sig skyldiga till brott, även om föräldrarna motsätter sig det.

– Det finns föräldrar som inte klarar av att fostra sina barn. Föräldrar som får erbjudande om hjälp – och det får man i regel om barnet varit inblandat i till exempel ett rån – kan säga nej, och det tycker vi är fel, säger Johan Pehrson.

En åtgärd som föreslås är ”helgavskiljning”:

– För att bryta upp gängbildningar vill vi att unga kriminella ska kunna dömas till att under en kortare period avskiljas från sin hemmiljö. Syftet är att delta i påverkans- och attitydprogram inom den institutionaliserade ungdomsvården, skriver Johan Pehrson på DN Debatt.

”Inte kunna straffas”

Men personer under 15 års ålder ska fortfarande inte ha ett straffansvar för brott de begått.

– De ska inte kunna straffas enligt straffrätten, säger Johan Pehrson.

Ett annat förslag som Folkpartiets arbetsgrupp lägger fram är att föräldrar ska kunna göras ekonomiskt ansvariga för de skador som deras barn orsakar, upp till ett ”maxbelopp”.

– Om du har en hund så är du fullt ansvarig för vad hunden gör för skador på andra människor, men du är inte ansvarig fullt ut för de skador ditt barn orsakar. Jag tycker det är konstigt, säger Johan Pehrson.

Hur stort ska maxbeloppet vara?

– Det kan väl kanske hamna på ett halvt basbelopp (21 400 kronor).

Arbetsgruppen föreslår också att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år som misstänks ha använt narkotika, och att föräldrar ska vara skyldiga att närvara i domstol om deras barn ställs inför rätta.

– Föräldrar har ett ansvar. Om ens barn begår brott tycker jag att man är skyldiga att närvara, säger Johan Pehrson.

Publicerad: