Jobbar för EU här – men betalar inte svensk skatt

EU-tjänstemän i Sverige har guldavtal: får 27 224 kronor extra i månaden

Svenskarna som är anställda av EU i Sverige slipper svensk skatt och har mer än tre gånger så höga barnbidrag.

De kan inte heller straff-as för brott begångna i tjänsten.

Här jobbar flera av EU:s anställda i Sverige.
Här jobbar flera av EU:s anställda i Sverige.

Löneskillnaderna kanske inte är så stora mellan en vanlig EU-tjänsteman och en som är anställd av någon annan i Sverige.

Men när man tittar på vad de faktiskt får i plånboken handlar det om två skilda världar.

Det finns i dag över 200 personer som är anställda av EU i Sverige:

17 på EU-kommission-ens representation.

7 på Europaparlamentets informationskontor.

194 på Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC.

En tjänsteman med universitetsexamen som anställs av EU i Sverige tjänar efter något år cirka 48 500 kronor. Dennes skatt till EU är blygsam och tillsammans med obligatoriska olycksfallsförsäkringar och övriga avgifter dras totalt 14 298 från lönen varje månad.

Mer bidrag än lön

För en tjänsteman med samma lön som inte är anställd av EU dras en svensk skatt på 17 731 kronor.

EU-tjänstemannen får alltså ut 3 433 kronor mer i lön. Men på detta kommer ett bidragsrace som gör EU-tjänstemannen till en ännu större vinnare.

Denne får mer än tre gånger så höga barnbidrag, bidrag till dagisavgifter, bidrag till privatskolor och i vissa fall hushållsbidrag och utlandstillägg.

På så sätt kan EU-tjänstemannen få 61 614 kronor i handen varje månad. Det är mer än lönen och drygt 27 000 mer än vad den svenskanställde tjänstemannen får ut.

I exemplet har vi räknat med utlandstillägg, att det rör sig om en trebarnsfamilj och att tjänstemannen har en partner som är hemma eller har låg lön.

Guldkantade tillägg

Pierre Schellekens, 37, blev den 16 mars i år chef för 16 anställda på EU-kommissionens representation i Stockholm.

Han fick en ingångslön på cirka 110 000 kronor och får med alla bidrag ut nästan lika mycket varje månad som Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt.

Bara för sina två små barn får Schellekens 9 709 kronor skattefritt varje månad.

Reinfeldt som har tre barn får nöja sig med totalt 3 604 kronor.

Det kanske mest guldkantade av alla bidrag för EU-anställda är utlandstillägget.

Kammar noll

Det ger 16 procent extra på lön och alla bidrag.

Det är också ett bidrag som EU-anställda svenskar kan få i Sverige – förutsatt att de har varit privatanställda och bott utomlands i minst tio år.

För en person med Schellekens lön och familjeförhållande, som har rätt till utlandsbidrag, blir det ett tillskott på närmare 19 000 i månaden.

Här kammar dock Schellekens noll eftersom han är svensk medborgare och tidigare anställd inom EU.

EU-anställda i Sverige har inte bara guldkantade ekonomiska förmåner.

De åtnjuter också immunitet mot åtal för brottslighet i tjänsten.

Allt är reglerat i ”Protokoll om europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.”

Av 5:e kapitlet, 12:e artikeln, framgår att det hela är mycket långtgående:

”De skall åtnjuta denna immunitet även efter det att deras uppdrag har upphört”.

Fakta: EU

EU:s budget var förra året 1 140 000 000 000 (1 140 miljarder kronor).

Sverige betalar årligen mellan 25 och 30 miljarder till EU och får tillbaka drygt 10 miljarder.

Totalt jobbar 43 000 personer inom EU:s institutioner och organ.

Så mycket kan en EU-anställd tjänsteman få i bidrag

Uppgifterna avser bidrag per månad.

Barnbidrag per barn: 3 901 kronor.

Bidrag till dagisavgift per barn: 953 kronor.

Bidrag till privatskole-avgift per barn: 2 647 kronor (Kan ibland dubblas).

Hushållsbidrag till den som är gift med någon med låg eller ingen inkomst: Två procent av tjänstemannens lön plus en fast summa på 1 785 kronor.

Utlandsbidrag till utländska medborgare som inte har bott i Sverige och till svenskar som har varit i privat tjänst utomlands i minst tio år: Ett tillägg på 16 procent av lönen, barnbidraget och hushållsbidraget.

Till alla räkneexempel har en låst eurokurs på 9,4263 kronor och en korrigeringskoefficient för Sverige på 1,153 per euro använts.

Koefficienten varierar i olika länder beroende på kostnadsläget.

Publisert: