Jackson barn får vänta en vecka till

NYHETER

Vårdnadsförhandlingarna uppskjutna

Michael Jacksons tre barn Prince Michael, Paris och Prince Michael II. Nu vill deras farmor ha vårdnaden om dem.

Det är fortfarande inte klart vem som får vårdnaden om Michael Jacksons tre barn.

Barnens farmor, Katherine Jackson, och de två äldsta barnens mamma, Deborah Rowe, försöker komma överens om en privat lösning.

Katherine Jackson, 79, och Deborah "Debbie" Rowe, 50, har gemensamt ansökt om att förhandlingarna ska skjutas upp i en vecka. I dag bifölls deras begäran av en domstol.

De två försöker nu komma överens om en lösning utan inblandning av domstol.

Under tiden har Katherine Jackson tillfällig vårdnad om de tre föräldralösa barnen.

"Barnens bästa"

"Vi är glada att vårdnadsförhandlingen har skjutits upp till den 20 juli så att vi kan fortsätta att göra lösa den här mycket viktiga frågan på egen hand och i vänskaplig anda och på ett värdigt sätt för barnens allra bästa och för alla inblandade", skriver L. Londell McMillan, Katherine Jacksons advokat till AP.

Men både Rowe och hennes advokater avböjer att kommentera den uppskjutna förhandlingen.

Rowe har i en intervju sagt att hon tänker begära vårdad om de två äldsta barnen, som är hennes biologiska barn. Hon sade då även att hon kan tänka sig att ta hand om det yngsta barnet, som är fött av en okänd surrogatmamma.

Men hon har inte lämnat in en sådan begäran till domstolen.

Rowe utesluten

I sitt testamente undertecknat 2002 skrev Michael Jackson att hans mor skulle få vårdnaden om hans barn om han skulle gå bort. Om det inte var möjligt skulle sångerskan Diana Ross bli vårdnadshavare för de tre barnen Prince Michael, 12, Paris, 11 och Prince Michael II, 7.

Debbie Rowe fanns inte med i testamentet överhuvudtaget.

Michael Jackson och Debbie Rowe gifte sig 1996, Rowe ansökte om skilsmässa tre år senare då hon också gav upp vårdnaden om barnen. Senare har en appellationsdomstol kommit fram till att det inte var juridiskt giltigt, men Rowe och Jackson gjorde en egen överenskommelse 2006.