Ditt vaccin kan bli försenat

NYHETER

"Det är en kamp mot tiden"

Massvaccineringen mot svininfluensan kan skjutas upp.

Anledningen: EU måste godkänna vaccinet först.

– Om det inte blir en vaccination så kan runt 5 miljoner svenskar smittas, säger Jan Alberts vid Smittskyddsinstitutet.

I höst har myndigheterna planerat för en massvaccinering av Sveriges befolkning mot H1N1-influensan, även känd som svininfluensan.

Två doser per invånare har köpts in.

Men först måste vaccinet godkännas av EU:s läkemedelsmyndighet EMEA.

Och det är en kamp mot klockan.

Beslutet tas av EU

Om inte vaccinet kommer ut i tid kommer effekterna av influensan att slå mycket hårdare mot människor och samhället. Inte bara i Sverige men även globalt.

Risken finns att influensan tar fäste.

Men när beslutet kommer att tas av EMEA är oklart.

Anledningen: Vaccinet måste först godkännas och det går inte se förbi eventuella biverkningar när så många människor ska vaccineras samtidigt.

– För att beslutet ska tas så fort som möjligt skickar företagen in sin dokumentation fortlöpande till EMEA, något som man vanligen inte gör. Men när ett beslutet om ett eventuellt godkännande kommer att tas vet jag inte, säger Charlotta Bergquist, utredare vid Läkemedelsverket.

Flera tester ska genomföras

– Det är en kamp mot tiden just nu, och det pågår ett väldigt intensivt arbete för att få det här klart i tid.

Vaccinet mot svininfluensan har tagits fram i samband med fågelinfluensan.

Vilket gjort att många kliniska tester redan har genomförts.

Det nya vaccinet har inte varit ute på marknaden tidigare, har inte testas på gravida kvinnor eller personer under 18 år eller över 60 år.

Kliniska studier har dock startat, eller kommer att dras igång inom kort.

Halva befolkning kan smittas

På Smittskyddsinstitutet tror man att drygt 400 000 svenskar kan smittas av svininfluensan om vaccineringen kommer igång som planerat i höst, i september eller oktober.

– Men om man inte vaccinerar alls så kan halva svenska befolkning smittas, runt fem miljoner. Det är en hel del, så det finns mycket att vinna på att vaccinera, säger Jan Alberts, professor i smittskydd vid Smittskyddsinstitutet.

Charlotta Bergquist tror att chansen är stor för att EU:s läkemedelsmyndighet kommer att godkänna vaccinet. Det som skulle kunna sätta stopp är om en allvarlig säkerhetsbrist upptäcks.

– Om vaccinet inte godkänns omedelbart uppstår en bristsituation, men man kan inte riskera att släppa ut ett vaccin som inte är säkert eller om det finns anledning att betvivla skyddseffekten av effekten.