”Svensk skola ska vara tioårig”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Alliansen vill tillsätta grundskoleutredning

Alliansen vill utreda grundskolan och förlänga skolplikten med ett år.

Man vill också att de som inte klarar inträdeskraven till gymnasiet ska gå ytterligare ett år.

Dessutom vill man att alla skolor ska erbjuda obligatorisk sommarskola.

– Vi har en tydlig kunskapsutmaning framför oss i Sverige. Vi vill se människor växa av egen kraft , säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Skolfrågan är en av de hetaste politiska frågorna inför valet i höst, inte minst efter att svenska elever tydligt halkat efter i den senaste PISA-undersökningen. Alliansen vill nu tillsätta en omfattande grundskoleutredning som ska titta på både en förlängd grundskola och obligatorisk sommarskola. Planen är att lågstadiet ska förlängas med ett år. Det som i dag kallas nollan, ska bli årskurs ett och tydligare präglas av vanlig skolgång.

”Behövs mer tid”

Utbildningsminister Jan Björklund:

– Vi vill göra en förlängning av den obligatoriska grundskolan, till tio år för alla och till elva år för vissa. Det behövs mer tid för eleverna. Om vi jämför Sverige med andra länder så är det bara ett par andra länder som börjar så sent som i Sverige. Skolplikten är också längre i majoriteten av andra länder. Vi börjar bland de sista och har kortare skolplikt. Skolplikt från sex års ålder. Det betyder att lågstadiet blir fyraårigt. Sexåringarna blir det nya årskurs ett. Det handlar om skola för sexåringar, inte om att göra förskoleklassen obligatorisk.

Utbildningsministern varnar också i förväg för att detta kommer att ta tid:

– Detta är inte en reform man gör i brådrasket. Vi tillsätter nu en grundskoleutredning och den ska få jobba i drygt ett år och sen är det lagstiftning. Men sen kommer genomförandet att ta tid. Den kommer att kunna genomföras i slutet av nästa mandatperiod eller i början av mandatperioden därefter.

– Kostnaden för detta kommer utredningen att få bedöma. Men den är i miljardklassen.

”Ta sommarskolorna vidare”

Centerpartiets partiledare Annie Lööf:

– Tidigare insatser är viktigt. Men i bland räcker det inte. Vi har haft fokus på exakt antal timmar i stället för kunskapsmål i den svenska debatten. Vi vill tydliggöra att det är kunskapen som är det viktiga. Vi vill därför förlänga skolplikten med ett år för dem som inte klarar kraven till gymnasieskolan. Det betyder ett års extra kunskapshöjning. 12 procent klarar i dag inte kraven. Grundskoleutredningen ska också titta på detta, att förlänga skolplikten ytterligare ett år.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund:

–  Men det finns också dem som nästan klarar sig. För dem har det vuxit fram sommarskolor, det vill vi ta vidare. Den utredning vi pratar om ska göra sommarskola obligatorisk att anordna för skolor runt om i landet, och det ska också vara obligatoriskt att gå sommarskola för dem som inte har godkända betyg inom räckhåll. Det ska också kunna gälla från årskurs 8, är vårt förslag. Insatser ska kunna komma in tidigt.

Alla förslag som Alliansen presenterar i dag ska utredas i den nya grundskoleutredningen som regeringen vill tillsätta.

Ett hårt slag i luften

De politiska motståndarna Socialdemokraterna ser regeringens förslag som små steg åt rätt håll. Men menar att det behövs mycket mer.

– Det krävs en kraftfull investering i skolan för att stärka den från grunden. Det vi föreslagit, som också har stöd i forskningen, är mindre klasser de första åren. Vi behöver stärka de tidiga insatserna, säger Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson (S).

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin kallar Alliansens nya skolpolitik för ett hårt slag i luften.

– Alliansens förslag på hur man ska möta utvecklingen är att nollan ska döpas om till ettan och för den elev som i nio år inte fått vad den behöver ska extra insatser sättas in. Det är inte förslag som möter problemen i svensk skola, utan det är vad Alliansen kan komma överens om, säger Gustav Fridolin.

Miljöpartiet välkomnar förslaget om att göra förskoleklassen obligatorisk, men håller inte med Alliansen om att det är nödvändigt att skriva om läroplanen och kalla den för årskurs ett. Den grundskoleutredning som Alliansen vill tillsätta ser Gustav Fridolin som nödvändig.

– Vi vill tillsätta en bred skolkommission, som ska leverera sina första förslag 2015. Den grundskoleutredning som Alliansen nu föreslår ska ingå i den kommissionen.

Publicerad: