Så vill S satsa på vården

Två miljarder kronor för att anställa mer personal i sjukvården.

Och 100 nya platser på barnmorskeutbildningen redan i höst.

Så lyder Socialdemokraternas vårdsatsning i skuggbudgeten som presenteras i dag.

Under måndagsmorgonen presenterade Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson de satsningar som partiet vill göra inom vården med sin vårmotion, en skuggbudget vid sidan av regeringens vårproposition.

Satsningarna presenterades på Södersjukhuset i centrala Stockholm.

Den största nyheten är att man vill lägga två miljarder kronor år 2015 för att minska personalbristen i sjukvården över hela landet. Den satsningen ser man som långsiktig, ökningen kan fortsätta över fler år.
– Regeringen vill minska resurserna till sjukvården åren framöver. Våra förslag handlar om att stärka sjukvården, säger Magdalena Andersson.

Hon säger att regeringens stora satsning på cancersjukvård förmörkas av att man i vårpropositionen också avslutar satsningar i andra delar av sjukvården, något som resulterar i att regeringen lägger 600 miljoner mindre på sjukvården 2015 än 2014, enligt S.

– Problemet är att regeringen samlat skär ner på sjukvården. Tillfälliga satsningar löper ut, säger Magdalena Andersson.

Sverige har minst antal vårdplatser per invånare i EU enligt OECD-statistik. Som jämförelse har Storbritannien tre vårdplatser per tusen invånare, Sverige har 2,7.

– Min bedömning är att vi dragit ner lite väl häftigt de senaste åren. Om det får fortsätta är det inte bra för akut sjuka människor, säger Magdalena Andersson.

400 miljoner till Stockholm

Färre vårdplatser, färre personal, längre väntetider och arbetsmiljöproblem riskerar kvaliteten i vården, menar den ekonomisk-politiska talespersonen.

Landstingen skulle till stor del själva få bestämma vad de vill använda de två miljarderna till. Det S föreslår är att pengarna skulle läggas på förstärkt primärvård i glesbygden, mer resurser till förlossningsvården och kortare väntetider på akuten i storstäder, bland annat.

För Stockholms läns landsting skulle summan handla om 400 miljoner kronor och till stor del läggas på förlossningsvården.

– Vi behöver få fram ny personal till sjukvården, säger Helene Hellmark Knutsson, finanslandstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting.

Redan till höstterminen vill Socialdemokraterna också öka platserna på barnmorskeutbildningen, till 100 nya platser. En kostnad på 20 miljoner för första terminen. Alliansen har i sin vårproposition föreslagit lika många platser, men först från hösten 2015.

– Vi vill påskynda det och finansiera det redan i höst, säger Magdalena Andersson.

Jättebrist på barnmorskor

Just de två miljarderna till sjukvård har S presenterat tidigare, men förslaget röstades ner av riksdagen.

– Man prioriterade att sänka skatter istället, annars hade vi haft de här satsningarna redan 1 januari 2014, säger Magdalena Andersson.

Hur ska ni nu få stöd för de här satsningarna?

– Det är tråkigt att de borgerliga partierna röstade ner satsningen. Sättet för oss att genomföra det här förslaget nu är att vinna valet.

Hur ser stödet ut från V och MP för förslaget?

– Vi är ett brett samarbetsparti, vi kan tänka oss att samla stöd från olika partier, men främst handlar det om hur väljarna röstar.

Vårdförbundets vice förbundsordförande Pia Arndorff säger att satsningarna från både allianshåll och Socialdemokraterna är positiva, men hon önskar framförallt att planerna inte ska vara kortsiktiga.

– Det är jättebra att man vill göra en satsning på barnmorskeutbildningar, det är en jättebrist på barnmorskor. Men man kan fråga sig om det är långsiktigt att man avslutat barnmorskeutbildningar, några av dem har lagts ner, och samtidigt vill starta igen och skapa nya utbildningsplatser. Vi vill se långsiktighet i planeringen.

Skattehöjningar

Vårdpengaförslaget är del av den redan presenterade vårmotionen som Socialdemokraterna gick igenom i fredags. Där presenterades intäkterna för partiets budgetalternativ.

Fler skattehöjningar än regeringens proposition ingick, närmare bestämt 22 miljarder kronor mer.

S vill höja skatten för miljoninkomster, sänka taket för RUT, avskaffa avdrag för gåvor och förvaltningsavgifter. Partiet vill också införa skatt på avfall, bekämpningsmedel, flourerade växthusgaser och handelsgödsel.

Aftonbladet kunde också berätta att S vill höja skatten både för snus och cigaretter med 8 procent till skillnad från regeringens förslag där cigaretter skulle höjas med 4 procent och snuset med hela 22 procent.

Finansminister Anders Borg (M) kallade skuggbudgeten otillfredsställande.

”Skickar ut två miljarder”

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) tycker att S ”kokar soppa på en spik” med vårdsatsningen.

– De skickar ut två miljarder i helt ospecificerade summor till landstingen och tror att det ska leda till ökad personalintensitet. Sedan lägger de samma förslag till barnmorskeutbildningar som vi la för en månad sedan.

Skillnaden är att S förslag om utbildningsplatser skulle gälla redan från 2014.

– Vi är redan i våren 2014, om man ska vara seriös i en sådan satsning ska man ha framförhållning.

Kritiken från Magdalena Andersson om att cancervårdsatsningen används för att mörka att andra satsningar uteblir kommenterar han så här:

– Vi attackerar problemet och lägger stora resurser för att utveckla cancervården, ett av de områden där vi har rejäla bekymmer. Genom att peka ut exakt var pengarna ska gå någonstans behandlar man vårdfrågan och ekonomin på ett seriöst sätt.

Publisert: