Så ska han fixa jobben

Publicerad 2014-03-05

Stefan Löfven om rapporten som ska ge Sverige lägst arbetslöshet i Europa

Stefan Löfven om Palmekommissionen

S-ledaren Stefan Löfven har satt upp ett mål: ­Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

En mer aktiv konjunkturpolitik kan bli en väg att nå dit, kan Afton­bladet i dag avslöja.

– Spadfärdiga projekt är en idé i Mårten Palmes forskningskommission som vi vill utveckla i regeringsställning, ­säger Löfven.

Jobben är den tidigare IF Metall-basen Stefan ­Löfvens huvudfråga. Det har den varit sen han blev Socialdemokraternas ­partiledare i januari 2012.

I april förra året, på partiets kongress, slog han fast att S ska ha målet att sänka den svenska ­arbetslösheten till den lägsta nivån i EU. I praktiken skulle det innebära en halvering av dagens ­arbetslöshet.

Månaden därpå, i samband med första maj-talet, tillsatte Stefan Löfven en forskningskommission under ledning av nationalekonomen Mårten Palme, son till Olof och Lisbet Palme. Uppdraget: att sammanställa fakta och erfaren­heter från länder med lägre arbetslöshet än Sverige.

Självständig

I dag presenterar Palme-kommissionen sina slutsatser.

Exklusivt för Aftonbladet ger Stefan Löfven sin syn på kommissionens arbete. S-ledaren slår fast att den jobbat helt självständigt. Därför kan slutsatserna inte ses som ”S-förslag”.

– Det vi väljer av detta kräver fortsatt beredning. Det är inte en komplett jobbpolitik. Men det är intressant. Forskarna har valt att fördjupa sig i arbetsmarknad och utbildning. Men där finns ingen näringspolitik och det är ju den som ska se till att jobben skapas, säger han.

Det som särskilt fångat Stefan Löfvens intresse handlar om aktiva konjunkturåtgärder för att klara dåliga tider. Han såg behovet av det redan under sin tid som IF Metalls ordförande – under den världsekonomiska krisen 2008.

Vill undvika katastrof

– Vi hade förberett ett förslag som vi ville lägga fram för regeringen för att undvika en katastrof, som inte berodde på dålig svensk industri utan på faktorer i omvärlden. Vi förde resonemang om att göra sådant som redan skedde i Tyskland, Belgien och en massa andra EU-länder – för att inte skicka ut folk i massarbetslöshet. Men det hände ingenting, säger Löfven.

Mål till 2020

Han anser att en mer aktiv konjunkturpolitik, som hade förberett Sverige för dåliga tider, hade kunnat rädda tiotusentals jobb då.

Mårten Palmes kommission föreslår liknande insatser, något forskarna menar är av större vikt i dag när ”det svenska skattetrycket sänkts väsentligt”.

Kommissionen kallar dem ”spadfärdiga projekt” och menar sådant som offentliga infrastruktursatsningar, bostadsinvesteringar och subventionerad sysselsättning. Insatserna ska vara rejält förberedda och färdiga att sättas i gång direkt vid sämre tider.

– Det här är otroligt viktigt i den globala ekonomi vi har i dag. När vi får nedgång nu så sker det i hela världsekonomin. Slagen blir kraftigare. Och då finns det ännu större anledning för oss att tänka i de här ­banorna, säger Löfven.

Han vill ta förslaget vidare in i regeringsarbetet om S vinner valet i september.

För att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 så krävs dock mer än så, enligt S-ledaren. Särskilt viktigt anser han att det är med stabila offentliga finanser.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln