Fem av åtta partier: Låt lagen vara

avNivette Dawod, Pär Karlsson

Den 15-åriga flickan sa att hon inte ville ha sex – men de misstänkta tonårspojkarna friades för våldtäkt.

Miljöpartiet kräver nu att sexualbrottslagen skärps ytterligare, men stödet är lågt.

Fem av åtta riksdagspartier tycker att lagen är bra som den är.

Sex pojkar friades i fredags av Svea hovrätt från anklagelser om grov våldtäkt mot en 15-årig flicka i Stockholm.

Flickan, som Aftonbladet talat med, säger att hon sa nej, men inte vågade göra motstånd av rädsla för att något värre skulle hända.

Hovrätten följde den lag om våldtäkt som gällde vid händelsen och ansåg att flickan inte utnyttjats i ett "hjälplöst tillstånd".

Sedan dess har lagen ändrats så att begreppet våldtäkt gäller om en person utnyttjas i en "särskilt utsatt situation".

Svagt stöd

Men Miljöpartiet tycker inte att ändringen räcker. MP:s jämställdhetspolitiska talesperson Gunvor G Ericson ska lägga fram en motion i riksdagen där hon kräver en samtyckesparagraf: att en sexuell handling mot en annan person utan dennes samtycke ska kriminaliseras.

– Blir man inlåst i ett utrymme så är det inte ovanligt rent psykologiskt att man hamnar i en fryst reaktion. Även då måste det gå att döma till våldtäkt, säger hon.

Men stödet från de resterande riksdagspartierna är svagt.

Aftonbladet har pratat med samtliga partiers rättspolitiska talespersoner. Fem av de åtta partierna, tycker att den senaste ändringen, som gjordes 1 juli, måste prövas först.

– Sedan i somras gäller en skärpt lagstiftning för våldtäkt som skulle kunna täcka in den här typen av fall, säger Morgan Johansson, ordförande i justitieutskottet för Socialdemokraterna.

SD står bakom

Han får medhåll av Per Claréus, pressekreterare hos justitieminister Beatrice Ask (M), som menar att den nya formuleringen i lagen gör begreppet bredare.

– Det blir därmed ännu tydligare att även sådana situationer där ett offer möter ett övergrepp med passivitet omfattas av våldtäktsbrottet. 

Även Folkpartiet, Centern och Kristdemokraternas talespersoner tycker att det är för tidigt att tala om samtyckesfrågan när lagen just ändrats.

Bara Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är positiva till MP:s förslag.

– Vi kan mycket väl tänka oss att ställa oss bakom en sådan paragraf,säger Richard Jomshof, rättspolitisk talesperson hos SD.

Vänsterpartiet är i full färd med att lägga fram en egen motion, som liknar Miljöpartiets.

– Vi är för en samtyckeslagstiftning men har en annan variant på motion än MP, säger Lena Olsson, ledamot i justitieutskottet för Vänsterpartiet.

- Ett nej räcker inte för att fälla

1 mars: Den 15-åriga flickan går till lägenhetsfesten nordväst om Stockholm. Där väntar tre tjejer och åtta pojkar hon inte känner. Senare försvinner några av dem och kvar är flickan med sin kraftigt berusade kompis – och sex pojkar. Under timmarna fram till midnatt köar pojkarna för att ha sex med henne.

7 mars: Åtta pojkar har gripits misstänkta för gruppvåldtäkt av 15-åringen. Polisen genomför husrannsakan hemma hos pojkarna och beslagtar sängkläder från brottsplatsen.

10 maj: Sex av pojkarna åtalas för grov våldtäkt. Vittnen uppger att flickan varit "helt förstörd", rädd och ledsen.

14 juni: De sex pojkarna döms i tingsrätten för grov våldtäkt på flickan. Pojkarna som är mellan 15 och 17 år gamla döms att betala 55 000 kronor vardera till flickan och avtjäna mellan 130 och 150 timmar ungdomstjänst samt genomgå ungdomsvård. Tingsrätten konstaterar:

"Enligt gärningspåståendet har målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd eftersom hon känt rädsla på grund av de tilltalades påträngande uppträdande, deras numerära överläge, att samtliga varit okända för henne och att dörren till rummet tidvis varit låst."

1 juli: Lagen om våldtäkt ändras. Formuleringen om att offret ska ha befunnit sig i ett "hjälplöst tillstånd"ändras till att offret ska ha befunnit sig i en "mycket utsatt situation". Därmed ska alla brott som begås efter 1 juli 2013 prövas utifrån den nya lagtexten.

27 september: Svea hovrätt friar pojkarna från våldtäktsanklagelserna. Hovrätten konstaterar:

"Vid en samlad bedömning av målsägandens tillstånd finner hovrätten att hon väl kan sägas ha befunnit sig i en mycket utsatt situation. Då hovrätten inte helt kan förlita sig på målsägandens uppgifter om händelseförloppet och hur hon upplevde detta kan det däremot inte anses ställt utom rimligt tvivel att målsäganden befunnit sig ett hjälplöst tillstånd i den snäva mening som detta begrepp anses ha enligt vad hovrätten redovisat ovan. Åtalet för våldtäkt och försök till våldtäkt ska således ogillas."

När Aftonbladet pratar med domare Sven Jönson konstaterar han att ett nej inte räcker, inte heller flickans utsatta situation räcker för att döma för våldtäkt: "Så kallat tjatsex är inte något som faller inom våldtäkt".