Chef på F-kassan avgår omedelbart

Svante Borg

avNivette Dawod

NYHETER

Försäkringsdirektören Svante Borg slutar på Försäkringskassan med omedelbar verkan.

Enligt myndigheten har Borg och generaldirektören Dan Eliasson olika syn på hur utvecklingen ska se ut.

– Då är det naturligt att jag väljer att säga upp mig, säger Svante Borg.

Nyheten slog ner som en bomb på Försäkringskassans alla kontor i dag. Försäkringsdirektören Svante Borg, 55, lämnar sin tjänst med omedelbar verkan.

– Det har varit som så att generaldirektören och jag länge haft en diskussion hur Försäkringskassan bör utvecklas, ledas och styras för att de försäkrade ska få det som allra bäst. Vi har haft olika uppfattningar, så när generaldirektören säger att han inte har förtroende för mig så är vi överens om att jag inte ska vara kvar, säger han själv.
Generaldirektören Dan Eliasson har kommenterat det hela på Försäkringskassans intranät:
– Våra diskussioner har gällt utvecklingen av gemensamma förhållningssätt och värderingar kring ledning och styrning av vår gemensamma verksamhet.

Spelat viktig roll

Svante Borg har spelat en viktig roll för utvecklingen av Försäkringskassan. Han har suttit i ledningsgruppen och varit chef för kassans lokala försäkringscenter.

Diskussionerna med Dan Eliasson har pågått i ungefär ett års tid, men exakt vad de handlat om vill Svante Borg inte gå in på. Han säger att beslutet om att lämna har tagits av båda parter gemensamt.

– Jag har varit med länge, jag är beredd att spela efter spelets regler.

Försäkringskassan har nyligen organiserat om sin styrning så att cheferna är ansvariga för olika kundgrupper, istället för olika center. För försäkringsdirektörens del blev det ändrat ansvar från de lokala försäkringscentra till kundgruppen ”människor med tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, som kan vara i behov av rehabilitering”.

Går inte in på detaljer

Om ändringen haft del i beslutet att sluta vet inte presschefen Helena Esscher.
– Jag vet inte om det har med saken att göra.

Svante Borg vill inte gå in på detaljer.

– Försäkringskassan har haft ett antal större förändringar. Vissa har varit stora på pappret, vissa har varit det i verkligheten. Vi har haft resonemang om försäkringskassans totala ledning. Jag vill inte peka ut något särskilt.
Det är ingen hemlighet att Borg tidigare sökt jobb som en av regionpolischeferna som ska tillsättas på den omorganiserade polismyndigheten. Det jobbet har han dock inte fått.

– Nu får jag ligga på arbetslinjen som alla andra. Jag har ganska många chefsår och chefsuppdrag bakom mig och känner att jag vill fortsätta på det sättet. Jag hoppas att jag kan göra bra nytta någon annanstans, säger han.

Får du någon fallskärm?

– Nej, jag får ingen fallskärm. Jag får samma som pengar som vem som helst som varit anställd i 30 år i staten. I grunden tycker jag att vi har för mycket fallskärmar i Sverige.