Norska fångar på export – till Sverige

NYHETER

Norge har kontaktat svenska regeringen och föreslagit en ny exportprodukt – dömda brottslingar.

I Sverige står många celler tomma, medan det är långa köer till fängelserna i grannlandet.

– Jag önskar ingå ett avtal om att låna platser hos våra grannar, säger norska justitieministern Anders Anundsen.

Aftonbladet kunde i dag berätta att antalet intagna på svenska anstalter har minskat med 23 procent sedan 2004. Någon entydig förklaring till minskningen finns inte, men enligt Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg kan en av orsakerna vara att svenska domstolar dömer mildare än tidigare.

Norge har motsatt utveckling, där är anstalterna överfulla och kön bara växer.

 I dag kontaktade Anders Anundsen sin svenska kollega Beatrice Ask med den ovanliga förfrågan om Sverige kan tänka sig att låna ut fängelseplatser.

– Kön till norska fängelser har vuxit i jämn takt de senaste åren och jag vill höra med våra goda grannar i öst om vi kan ingå ett avtal och lösa våra problem raskt, säger Anundsen till norska nyhetsbyrån NTB.

Justitieministern säger att det skulle vara en kortsiktig lösning till dess att Norge har hunnit öka sin egen fängelsekapacitet.