"Jag blev otroligt besviken"

1 av 2 | Foto: "Jag kan ju inte jobba som medialärare längre. I somras kunde jag inte gå utan rullator", säger Magnus Westlund.
NYHETER

För tre år sedan fick Magnus Westlund, 41, diagnosen Parkinsons sjukdom.

Nu kan han inte jobba längre.

Men hans sjuk- och olycksfallsförsäkring hos Trygg Hansa täcker inte förvärvsmässig invaliditet.

– När det väl kommer till kritan visar det sig att du inte har något skydd alls, säger han.

Besvären kom smygande i början. Först märkte Sundsvallsbron Magnus Westlund att han kände sig stelare än normalt. Sen började han få livliga mardrömmar och fick svårt att kliva upp på morgonen. Sist kom skakningarna. Efter en serie läkarbesök fick han beskedet: Parkinsons sjukdom.

– Det var jobbigt att få sjukdomsbeskedet. Jag var ju så ung, säger Magnus Westlund.

När han hade fått diagnosen kontaktade han sitt försäkringsbolag Trygg Hansa som han varit kund hos i över 20 år. Då han hade en sjuk- och olycksfallförsäkring trodde han att han skulle kunna få ersättning för så kallad förvärvsmässig invaliditet.

– Jag kan ju inte jobba som medialärare längre. I somras kunde jag inte gå utan rullator, säger Magnus Westlund.

Ingår inte i försäkringen

Men i Trygg Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår inte ersättning för förvärvsmässig/ekonomisk invaliditet. För det krävs en tilläggsförsäkring – som Magnus Westlund inte hade.

– Jag blev otroligt besviken på försäkringsbolaget. Jag har haft den här försäkringen sen jag var 19 år gammal och betalat varje månad. Jag tycker att det är tragiskt när man har en försäkring som man betalar över 300 kronor i månaden så gäller den inte när man behöver den, säger han och fortsätter:

– Sjukersättningen är till slut bara 64 procent av lönen så ersättningen från försäkringsbolagen är otroligt viktig. Det är väldigt lite pengar att leva på.

Hade du läst försäkringsvillkoren?

– Eftersom jag tecknade en sjuk- och olycksfallsförsäkring så tänkte jag att allt ingår i den. De ändrar ju dessutom villkoren eftersom.

På Trygg Hansa medger man att försäkringsvillkoren har ändrats.

– Parkinsons sjukdom ingick inte i skyddet för ekonomisk invaliditet 2010 när hans diagnos kom till oss. Det är naturligtvis beklagligt. Sedan 2012 omfattas dock Parkinsons av ekonomisk invaliditet igen, säger Erik Lif Sjöcrona, pressansvarig på Trygg Hansa.

Innebär det att Magnus kommer få ersättning för ekonomisk invaliditet?

– Nej, det är ju så att vi följer de villkor som fanns när man först
kontaktar vården för att symptom visat sig. Då omfattades inte Parkinsons av ekonomisk invaliditet. Det är det mest rättvisa för våra kunder att vi
följer villkoren.

Missnöjd? Så gör du - steg för steg

Om du är missnöjd med ditt försäkringsbolags beslut kan du få ditt ­ärende prövat i flera ­instanser.

1 Ta alltid först kontakt med din handläggare. Det kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

2 Om inte det förändrar beslutet har de flesta kundombudsmän ­eller skadeprövningsnämnder som du kan kontakta. De är delvis oberoende instanser inom försäkringsbolaget.

3 Om försäkringsbolaget ändå inte ändrar sig kan du överklaga beslutet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN granskar beslutet gratis.

Däremot gör nämnden inte medicinska bedömningar av personförsäkringar eller prövar eventuellt vållande vid trafikolyckor. Tvister under 2 000 kronor prövas inte heller.

Anmälan till ARN måste lämnas in inom sex månader från försäkringsbolagets beslut.

4 Försäkringstvister som inte tas upp av ARN kan i många fall prövas i försäkringsbranschens egna nämnder utan kostnad, exempelvis Trafikskadenämnden och Ansvars­försäkringens personskadenämnd.

5 Du kan även driva ärendet vidare i domstol. I många försäkringar ingår en rättsskyddsförsäkring som ersätter en del av kostnaderna för ­juridiskt ombud.

Känns det fortfarande snårigt? Kontakta då Konsumenternas Försäkringsbyrå. Den ger gratis oberoende information och vägledning till privatpersoner i försäkringsfrågor, både före och efter du köpt din försäkring.