Så vill S finansiera sina budgetförslag

Vill ha flesta av regeringens förslag men slopar sänkt krogmoms och arbetsavgift för unga

När Magdalena Andersson i dag presenterar Socialdemokraternas intäkterna till sin skuggbudget kom fler skattehöjningar.

22 miljarder kronor mer än regeringens.

– Det är otillfredsställande, säger finansminister Anders Borg (M).

I dag presenterade partiet sina förslag till intäkter i sitt budgetalternativ med egna skattehöjningar.

S vill höja skatten för miljoninkomster, sänka taket för RUT, avskaffa avdrag för gåvor och förvaltningsavgifter. Partiet vill också införa skatt på avfall, bekämpningsmedel, flourerade växthusgaser och handelsgödsel.

”Dåligt för folkhälsan”

Magdalena Andersson (S), ekonomiskpolitisk talesperson, tog även med höjd tobaksskatt, men den fördelas dock lika mellan cigaretter och snus.

S vill höja skatten både för snus och cigaretter med 8 procent. Jämfört med regeringens förslag blir det en högre höjning på cigaretter och lägre på snus.

Aftonbladet kunde en vecka innan finansminister Anders Borg (M) presenterade vårbudgeten avslöja att regeringen planerade att göra snuset rekorddyrt. För första gången dyrare än cigaretter. Cigaretter skulle endast höjas med 4 procent medan snuset 22 procent.

– Vi har inte sett någon forskningsrapport om att snus är farligare än tobak. Vi accepterar regeringens intäkter men tycker att man ska ha samma relation för beskattning för snus och tobak. Annars finns det en risk att personer går från snus till rökning. Ur ett hälsoperspektiv är det inte gynnsamt, säger Magdalena Andersson.

Dyrare cigaretter med S

Alliansen och Socialdemokraternas förslag ger stor skillnad i plånboken. Om regeringens förslag ger skattehöjning på 6 kronor för en dosa snus så ger sossarnas förslag 2 kronor.

Cigaretterna höjs med 1,5 kronor med regeringen och 3 kronor med S.

Andersson väljer dock att behålla alkoholskatten på samma nivå som regeringen. Öl, vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter höjs med 9 procent. Sprit höjs med 1 procent.

S har sedan tidigare flaggat för höjd restaurangmoms och återställande av arbetsgivaravgifter för unga.

– Det har varit en dyr och ineffektiv åtgärd. Arbetslösheten har inte sjunkit, säger Andersson.

Sammanlagt kostar Socialdemokraternas skattehöjningar 22,5 miljarder kronor mer än regeringens. Drygt 20 miljarder av dem tas från de höjda avgifterna på unga och höjd krogmoms – allt för att nå överskottsmålet.

Borg: Bara breda löften

Anders Borg kommenterar S budgetförslag över telefon direkt från Washington i USA:

– De är ju långt otillräckliga. Det finns breda löften om att ta bort pensionärsskatten, spärrade sjukförsäkringen och lämnar breda förslag på infrastruktursidan som ligger utanför plan. Det är klart att då måste man ta fram finansiering. Nu får vi inte klara besked om det, säger Borg och påpekar oenigheten bland de rödgröna partierna.

Han är som vanligt starkt kritisk till S överskottsmål.

– Nu har vi haft Magdalena Andersson framträda gång efter gång de senaste dagarna och hon har inte vid ett tillfälle gett ett rakt svar om överskottsmålet. Det är otillfredsställande. Väljarna måste få ett besked. Står vänsterpartiet och Miljöpartiet bakom överskottsmålet?

Publisert: