Klimathotet

Klimatvarning får kritik

Av: 

TT

Den grönländska isen kommer att fortsätta att smälta under lång tid, även om utsläppen av växthusgaser upphör helt redan i dag. Arkivbild.
Den grönländska isen kommer att fortsätta att smälta under lång tid, även om utsläppen av växthusgaser upphör helt redan i dag. Arkivbild.

NYHETER

Redan en–två graders uppvärmning kan utlösa oåterkalleliga kedjereaktioner som höjer havsnivån med flera meter, enligt en debattartikel i tidskriften Nature. Men klimatforskaren Michael Tjernström är kritisk till det scenariot.

En grupp forskare varnar för att oåterkalleliga kedjereaktioner kan starta betydligt tidigare än man tidigare har antagit. I en debattartikel i tidskriften Nature skriver de att redan en uppvärmning på två grader bland annat hotar att smälta den grönländska inlandsisen, vilket i sin tur kan leda till en kraftig höjning av havsnivån.

Forskarna, där svenske Johan Rockström vid Potsdam institute for climate impact research i Tyskland ingår, listar nio så kallade tipping points. Förutom den grönländska inlandsisen handlar det exempelvis om tinande permafrost, döende korallrev, förlust av den västantarktiska shelfisen och att havsströmmar i Atlanten (AMOC, där Golfströmmen ingår) tappar farten.

Hänger ihop

Vissa av dessa processer är dessutom sammanlänkade, påpekar forskarna. Till exempel släpps stora mängder metangas ut när permafrosten tinar. Det leder i sin tur till att växthuseffekten förstärks ytterligare så att issmältningen snabbas på – vilket påverkar havsströmmarna.

FN:s klimatpanel introducerade begreppet tipping points för ungefär 20 år sedan för att beskriva den här typen av processer. Då antogs att de kunde utlösas vid en uppvärmning på ungefär fem grader. Men den senaste tiden har allt fler modelleringar och observationer pekat på att det sker tidigare, vilket forskarna refererar till i sin debattartikel. Deras slutsats är att uppvärmningen därför måste begränsas till 1,5 grader över förindustriell nivå.

Många processer kommer trots det att fortsätta, till exempel avsmältningen av Grönlands inlandsis – men takten blir då mindre dramatisk, vilket gör det lättare att hinna anpassa våra samhällen.

Kritiserar larmande ton

Klimatforskaren Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet, håller med om grundbudskapet i artikeln, men är kritisk till den larmande tonen.

– Det är inte så att jag vill förminska problemet. Men jag tycker det är oseriöst att hänvisa till 1,5-gradersmålet som en tänkbar lösning, eftersom det redan är kört. Vi har redan värmt planeten med drygt en grad och vi har fortfarande ett antal tiotals grader som klimatsystemet släpar efter, eftersom det är lite trögt. Möjligen kan vi klara två grader, om vi lyckas hejda utsläppen inom det närmaste decenniet, eller nästa.

"Inte gripas av panik"

Dessutom tycker han inte om begreppet tipping points. Enligt honom handlar det oftast inte om oåterkalleliga processer.

– När det gäller till exempel Grönlands inlandsis finns det inget tröskelvärde. Den smälter mer ju mer vi höjer temperaturen. Men det tar flera hundra år innan den är i balans igen. Och om temperaturen skulle sjunka skulle isen återkomma efter en tid, säger Michael Tjernström.

TT: Så hur tycker du att man ska reagera på den här debattartikeln?

– Man ska reagera med kraft och målinriktat. Man ska tvinga politikerna att ta sitt ansvar och man ska själv ta sitt ansvar. Men man ska inte gripas av panik, för det är sällan ett bra sinnestillstånd när man ska lösa akuta problem.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sjuk? Testa om du har Covid-19 med smidigt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert:

LÄS VIDARE

Plastgran miljövänlig i långa loppet

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimathotet

Nature

Klimatförändringar

Johan Rockström