Tillbaka på jobbet – då stänger förskolan

Av:  TT

Förskolan planerar, då stänger verksamheten. För barnens bästa, enligt reglerna, men det ger också problem för föräldrarna och för arbetslivet. Arkivbild.
Förskolan planerar, då stänger verksamheten. För barnens bästa, enligt reglerna, men det ger också problem för föräldrarna och för arbetslivet. Arkivbild.

Julledigheterna är slut och det är dags att ta itu med jobbet igen. Men man hinner inte mer än checka in innan man måste ta ledigt igen. För då stänger förskolan för planering.

En olöslig krock mellan flera intressen. En återkommande frustration för föräldrar samtidigt som det förstås också finns ett starkt behov för förskolorna att planera verksamheten, förklarar Patrik Stenman, verksamhetsutvecklare på föreningen Hem och Skola.

Dessutom blir det problem på arbetsplatserna då föräldrar måste ta ledigt, ofta kort efter det att vardagen dragit i gång efter julhelger eller sommarlov.

– Vi har brottats med det här i flera år, men det finns ingen tydlig lösning. Vi förstår verkligen behovet av att planera i förskolan, och att ge personalen semester då andra är lediga, säger han.

Förskola och skola är schemastyrda, och kan inte som andra samhällsviktiga verksamheter hålla öppet dygnet runt, förklarar han. Därför fungerar det inte att låta personalen jobba överlappande för planeringen, som i exempelvis vården.

– Jag tror inte man kommer undan det här problemen med konflikter mellan de olika intressena.

Regler saknas

Det finns inga regler eller lagar för hur förskolor får stänga för planering, berättar Emelie Höglund, undervisningsråd på Skolverket. Skolornas studiedagar är däremot reglerade i lagen, de får vara max fem per läsår.

– Det finns rättspraxis som innebär att det är acceptabelt i undantagsfall att stänga för planering i förskolan, säger hon.

Men mer konkret vad "i undantagsfall" innebär kan ingen säga, annat än att det inte får vara vanligt förekommande.

Lotta Andersson Damberg, utredare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), är också bekant med intressekonflikten. Problem för föräldrar och arbetsplatser, ja, men också viktigt att barnen i förskolorna får det så bra där som möjligt.

– Det är tydligt i reglerna att förskolans verksamhet ska följas upp och utvärderas, och för det behövs tid.

Emelie Höglund håller också fram bestämmelserna om barnets bästa, som måste vara förskolans ledstjärna.

– Vi förstår att det blir svårt för föräldrar, men det är en balansgång, säger Emelie Höglund.

Kommuner gör olika

Kommuner, och också enskilda förskolor i kommunerna, gör olika med sina planeringsdagar. En del erbjuder alternativ för barnomsorgen. Antalet dagar varierar också.

Regler saknas för förskolorna även när det gäller hur planeringsdagarna ska läggas ut. Men det är inte helt säkert att fler regler är det som behövs.

– Det är redan mycket regler. Skolan ska ledas och styras av dem som har det uppdraget på skolan, säger Patrik Stenman på Hem och Skola.

Lotta Andersson Damberg är inne på samma linje.

– Det finns regelverk för mycket, men inte för detta. Förskolorna har ett viktigt uppdrag, och det är otroligt viktigt att personalen kan planera verksamheten, säger hon.

Publisert:

LÄS VIDARE