Äldreboende underkänt – för lite nattpersonal

På två av fyra enheter bor dementa eller personer med demensliknande tillstånd.
På två av fyra enheter bor dementa eller personer med demensliknande tillstånd.

På äldreboendet i Malmö lämnas demensavdelningar obemannade om natten.

Det med anledning av att man är så lite personal.

Nu har de underkänts av IVO.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde i somras en oanmäld inspektion vid ett äldreboende i Malmö. När de nu avslutat sitt ärende meddelar de att nattbemanningen på äldreboendet underkänts.

Enligt IVO är det inte säkerställt att det finns tillgång till personal som utan dröjsmål kan hjälpa en boende som är i behov av stöd. Äldreboendet har i dag fyra enheter, varav en är avsedd för personer med demens och ytterligare en kommer omvandlas till en demensenhet.

Ska säkerställa bemanning

Boendet har själva uppgett att deras nattliga bemanning består av tre personer, vilket innebär att en enhet står obemannad under stora delar av natten. Om någon enhet är i behov av dubbelbemanning står två enheter obemannade under lång tid.

Utformningen på boendet gör dessutom att nattpersonalen inte har möjlighet att se eller höra vad som händer på de övriga enheterna. IVO noterar även att samtliga boende inte har möjlighet att påkalla hjälp själva.

I sitt beslut meddelar IVO att hälsa-, vård- och omsorgsnämden nu ska säkerställa att de två enheter där personer med demens eller demensliknande tillstånd bor ska vara bemannade under hela dygnet, på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över de boende och utan dröjsmål kan hjälpa dem vid behov.

Osäkerhet kring lex Sarah

Förutom att underkänna bemanningen riktar IVO även kritik mot boendets ”systematiska kvalitetsarbete”. De menar nämligen att verksamheten inte uppfyller kravet gällande att ”kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras”.

Det grundar sig i personalens osäkerhet kring rutiner för lex Sarah samt att det saknas ett system kring avvikelser enligt socialtjänstlagen.

Publisert:

LÄS VIDARE