Svårt att nå ut med coronainfo till alla

Kommunen hårdsatsar för att coronainformation ska nå ut till alla språkgrupper i Malmö.

Bland annat har man anställt en svensk-somalisk informatör.

– Anledningen till att vi satsar extra på den somaliska gruppen är att det inte finns etablerade svenska medier på somaliska, säger Lena Englund, kommunikatör i Malmö stad.

Lena Englund, kommunikatör i Malmö stad.
Lena Englund, kommunikatör i Malmö stad.

Arbetet med att nå ut med information om coronaviruset till alla Malmöbor är i full gång. Många kommunikatörer arbetar med det och kommunen har även anställt en specifik coronainformatör och arbetar hårt med översättningar av samhällsinformation.

Prioritet har legat på att ordna översättningar på arabiska, somaliska och engelska. De två förstnämnda för att de är de största språkgrupperna som kommunen har svårast att nå ut till.

– Det finns grupper som kanske inte varit här så länge eller inte pratar språket så bra. Det finns även grupper som kanske inte har för vana att söka efter information genom att gå in på svenska medier eller myndigheters hemsidor. Då är det klart att de inte har kommit lika långt som andra i att greppa vad det här handlar om, säger Lena Englund, kommunikatör i Malmö stad.

Svårigheterna att nå ut med korrekt information till alla har bland annat märkts av i skolan, där frånvaron varit betydligt högre i stadens socialt utsatta områden än staden i övrigt.

Arabiska medier en hjälp

Den information som kommunen menar är viktigast att nå ut med är den för att förhindra smittspridning samt att skydda de äldre.

– Det handlar om att prata med människor utifrån deras förutsättningar och komplettera den information som Folkhälsomyndigheten går ut med, säger Lena Englund.

Svensk-somaliska Amal Abdi-Hakin är specialrekryterad som coronainformatör och kan således i hög utsträckning bistå en av de två språkgrupper kommunen har svårast att nå. När det gäller den arabisktalande delen av Malmös befolkning pekar Malmö stad på att det i dag finns svenska medier på arabiska.

– Anledningen till att vi satsar extra på den somaliska gruppen är att det inte finns etablerade svenska medier på somaliska. Grupper eller personer som är arabisktalande, eller något av de mindre språken som vi behöver jobba lite extra på att nå, är också vår coronainformatörs uppgift. Men då får hon ta tolk med sig.

Hashim Abdukarem är ordförande i Somaliska Freds.
Hashim Abdukarem är ordförande i Somaliska Freds.

Smittskydd besökte föreningen

Hashim Abdikarem är ordförande i Rosengårdsföreningen Somaliska Freds. Han är tydlig med att de inte haft något samarbete med kommunen kring coronaviruset men pekar på att de själva fått ut information på ett bra vis.

– Vi i föreningen har en Whatsapp-grupp och en Facebookgrupp där vi informerar varandra och skickar sms. Där tycker jag alla fått väldigt bra kunskap om covid-19. Jag tror inte det är någon somalier i Skåne som inte känner till det, säger Hashim Abdikarem.

Förutom Somaliska Freds och andra föreningar de samarbetar med menar han även att svensk-somalier som inte pratar så mycket svenska får en hel del information från svensk-somalier som arbetar inom sjukvården.

Inom föreningen har de även sett till att få besök från exempelvis Smittskydd Skåne för att få vidare kunskap.

Störst tolkbehov

– Då får vi information men vi samlar inte så många i lokalerna utan delar vidare den informationen i våra grupper, säger Hashim Abdikarem.

I Stockholm drabbades förorterna i Järvaområdet drabbats hårt av coronaviruset. En stor andel av de tidiga dödsfallen i Stockholm var svensk-somalier.

Någon större fara för att Malmö ska vara med om en likartad utveckling - där stadens mest utsatta områden drabbas hårdast - finns inte. Larmet som kom från huvudstaden skapade en oro men öppnade samtidigt ett informationsfönster.

– Jag tror det är en fördel för oss att ligga efter Stockholm. För nu vet vi att alla i Malmö får upp ögonen för det här. Tror också att vi, och naturligtvis även andra myndigheter, varit utåtriktade mot civilbefolkningen och lyckats nå dem med den här uppmaningen att skydda sig själv och andra.

Språkgrupperna Malmö har pekat ut som de viktigaste att översätta information till har valts ut beroende på hur många tolktjänster som anlitats, där somaliska och arabiska är klart populärast.

Publisert: