Sverige bryter trenden - lägsta antalet döda sedan pandemins början

Världens antal smittfall accelererar och i Europa ser flera länder ut att gå mot en andra smittvåg.

Men Sverige går emot trenden.

De senaste 14 dagarna noterades 7 dödsfall per dygn - det lägsta antalet sedan 23 mars.

Folkhälsomyndigheten är oroad över världens och Europas utveckling. Efter att fallen av covid-19 tydligt minskat i många länder under flera veckors tid noterar nu bland annat Spanien och Tyskland en klar smittökning.

– Vi trodde det skulle hända först framåt hösten, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på dagens myndighetsgemensamma presskonferens och konstaterar att Folkhälsomyndigheten förutspått en större spridning först framåt hösten.

Ytterligare två döda

Sverige bryter dock den negativa covid-19-trenden. Allt färre människor blir allvarligt sjuka, antalet iva-inläggningar är nära noll per dygn och dödstalen går ner.

– I antalet avlidna per dygn är vi nere i enstaka personer per dygn. Medelvärdet sedan fjorton dagar tillbaka är nere på sju personer per dygn, säger Anders Tegnell.

Man får gå tillbaka flera månader för att hitta så låga siffror i Folkhälsomyndighetens statistik - närmare bestämt till 23 mars.

Det senaste dygnet har ytterligare två personer med bekräftad covid-19 rapporterats döda i Sverige. Totalt har därmed 5 702 smittade personer avlidit i landet, enligt Folkhälsomyndigheten.

”Riskerna inte jättehöga”

Anders Tegnell fick en fråga på presskonferensen kring svenskarnas resande och att coronasmittan stiger på olika håll i världen.

– Vår bedömning är att det är så pass få personer som teoretiskt sett skulle komma hem med något, med tanke på att smittan är väldigt regional i många av de här länderna. Vår bedömning är att riskerna inte är jättehöga.

Han fick också frågor gällande kollektivtrafiken och förändringar i restriktionerna till hösten. Anders Tegnell hävdade att risken att smittas i kollektivtrafiken är relativt låg.

– Den vanligaste platsen för smittspridning är hemmet, följt av arbetsplatsen, säger han.

”Kommer fungera bra”

Det finns flera sätt att minska risken att insjukna under resa i kollektivtrafiken.
– Man kan sprida ut resandet under dagen för skolor, arbetsplatser. Samtidigt gäller det att man i regioner kan anpassa trafiken så att det finns tillräckligt mycket. Det finns anledning att tro att det kommer att fungera bra, säger Anders Tegnell.

Nya riktlinjer för kollektivt resande väntas under veckan. Dessa har tagits fram av branschaktörer.

Gällande övriga restriktioner kan ändringar komma under hösten, beroende på hur läget ser ut då. Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre olika scenarier för hur smittan kan utvecklas med risker för eventuell ökad smittspridning. Det troligaste scenariot är regionala kluster, snarare än en regelrätt andravåg.

– Vi har skruvat på rekommendationerna hela tiden och kommer att fortsätta skruva på dem. Nu inför hösten är det att sitta still i båten, Vi har inga planer att ändra något på kort sikt, säger Anders Tegnell.

Publisert: