Teorin: Vi kan alla vara ”odödliga”

Kvantmekaniken öppnar för gränslösa möjligheter.

Helena Granström, fysiker och matematiker: ”Man blir en del av en större vågfunktion”

Max Tengmark, fysiker och kosmolog : ”En briljant upptäckt”