Krill från Antarktis i din hunds matskål

Fraktas över halva jordklotet för att bli ”hållbar” hundmat

Krill fångas i Sydatlanten, transporteras 14 000 kilometer och hamnar i din hunds matskål.

Allt för att pälsen ska bli ”frisk och vital”.

– Krill är det mest hållbara fisket, säger hundmatstillverkaren Stefan Jern.

Krill är ett sex centimeter långt kräftdjur, som också kallas lysräka. Krillen är basföda för hundratals olika sorters fiskar, fåglar, sälar och valar, och utgör huvudbränslet i vår planets marina ekosystem, enligt tidningen National Geographic.

I alla världens hav finns krill, totalt 85 olika arter. Enbart av den antarktiska krillen finns det omkring 379 miljoner ton i januari varje år, en biomassa som förnyas varje år och är större än vad alla människor väger. Mer än hälften äts upp av större havsdjur, medan en knapp promille fiskas upp av människan varje år.

Tidningen Sveriges Natur har granskat fångsten av atlantisk krill, som förra året uppgick till 306 000 ton. Det var den högsta noteringen sedan 1991.

”Ta upp 100 miljoner ton krill”

Nu pågår en kamp om på vilka platser och hur mycket krillen ska fiskas. Fisket regleras av den internationella kommittén för havslivets bevarande i Antarktis, Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR.

Kommittén har bestämt att 620 000 ton krill är den högsta tillåtna totalfångsten i området där allt krillfiske sker, öster om Argentina och norr om Antarktis. Men kinesiska företrädare har pratat om att Kina borde hämta upp 100 miljoner ton krill om året ur världshaven.

Kina och Ryssland har år efter år, delvis med stöd av Norge, satt stopp för att fler områden ska bli havsskyddsområden, så kallade MPA, Marine Protected Area, där allt fiske är förbjudet.

Kommittén för havslivets bevarande i Antarktis har bara lyckats komma överens om att skapa två sådana skyddsområden. Världens största krillfiskeföretag, norska Aker biomarine, fiskar krill i en sektor som Argentina och Chile vill göra om till havsskyddsområde. Så blev det inte, när CCAMLR diskuterade förslaget 2018, på grund av Kina och Rysslands motstånd.

Området ligger nordväst om Sydorkneyöarna, med 800 000 pingviner som lever på krill. 2018 tröttnade Greenpeace på att fiskefartygen trålar efter krill nära pingvinkolonier. Organisationen lyckades efter långa förhandlingar få flera företag att inte fiska alltför nära pingvinkolonier.

Norska Aker biomarine är sedan 2010 MSC-certifierat. Havsförvaltningsorganisationen MSC (Marine Stewardship Council) har fått kritik för den certifieringen av Greenpeace, bland annat för att mätmetoderna är så osäkra att mycket mer krill kan ha fångats än vad den officiella statistiken anger. Samtidigt använder Aker biomarine hållbarhet som en viktig punkt i sin marknadsföring.

”Du ser vilken hund som äter krill”

Sedan i våras är Halla Pet Food den första svenska tillverkaren som gör färskt hundfoder med krill, en ”superingrediens”, enligt företaget. Krillolja innehåller det eftertraktade kosttillskottet Omega-3.

– Ställer du två hundar bredvid varandra så ser du på pälsen vilken hund som äter krill, säger vd Stefan Jern till Sveriges natur.

När tidningen frågar om det är rimligt att råvaran hämtas i Antarktis svarar han:

– Om man tittar på alternativen är det här rätt väg att gå. Krill är det mest hållbara fisket.

Granngårdens butiker säljer också hundfoder med krillolja. Hälsokostbutiken Life säljer krillolja med Omega-3 till människor, och beskriver det som ”en produkt där vi tar ansvar hela vägen, både etiskt och ekologiskt”.

Jørgen Schou Christiansen, professor i marinbiologi, tycker att det är ”ekologiskt illiterat” att kalla krillfisket hållbart. Ett koncentrerat uttag av mycket krill inom ett begränsat område i Sydatlanten kan skapa problem, enligt honom:

– Man varken förstår eller erkänner att ekologiska samband är komplicerade och ofta oförutsägbara.

Fotnot: Uppskattningen att det finns 379 miljoner ton krill i januari varje år har gjorts av den internationella kommittén CCAMLR, och bygger på forskning.

Publisert:

LÄS VIDARE