Unga spelar mer sällan om pengar

Av:  TT

Spel om pengar bland ungar minskar, visar en ny studie. Hälften av alla pojkar i nian uppgav 2001 att de hade spelat om pengar de senaste 30 dagarna. Numera ligger motsvarande andel på 9 procent.

Studien, som genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) sedan 2000, omfattar i princip alla sorters spel där man satsar pengar, exempelvis poker, bingo, lotto och casinospel.

Förutom niondeklassare deltar sedan 2004 även elever som går andra året i gymnasiet.

Flickor spelar mindre

Det minskande spelandet syns även bland flickor, men skillnaden är stor mellan könen – det är drygt sju gånger vanligare för pojkar i årskurs 2 på gymnasiet att spela om pengar jämfört med flickor i samma ålder. Totalt uppgav 15 procent av de tillfrågade pojkarna i gymnasiet att de hade spelat om pengar de senaste 30 dagarna.

– Det är en av studiens centrala slutsatser: pojkar spelar i betydligt högre utsträckning än flickor. Man ser samma mönster även hos den vuxna befolkningen och i internationella studier, säger Johan Svensson, utredare på CAN.

Utanför nätet

Studien visar också att det är vanligare att unga söker sig till spel utanför nätet.

– Vi kan inte säga specifikt vad den generella minskningen beror på, men om man tittar på exempelvis Svenska Spel, som har infört åldersgränser och ett särskilt spelkort, så finns det mycket som talar för att det har blivit svårare att spela online.

– Även hos andra spelaktörer online krävs det som regel att man har ett kreditkort och om man är under 18 år måste man ha föräldrarnas tillstånd för att skaffa ett kreditkort, vilket också gör det svårare.

Det framgår även att sannolikheten för deltagande i spel om pengar under det senaste året ökar om eleven även använt sig regelbundet av alkohol eller narkotika.

Publisert:

LÄS VIDARE