9 äldreboenden som har fått kritik av Ivo

Flera äldre och förvirrade personer har lyckats rymma från det kommunala demensboendet Ankaret i Västerås. Ibland i bara underkläder.
Flera äldre och förvirrade personer har lyckats rymma från det kommunala demensboendet Ankaret i Västerås. Ibland i bara underkläder.

Antalet äldreboenden som kritiseras av Ivo för bristande bemanning ökar.

Här är nio av de äldreboenden i Sverige som kritiserats det senaste halvåret.

Observera att de kritiserade äldreboendena kan ha gjort förbättringar sedan besluten fattades av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Detta är endast nio exempel på äldreboenden som får kritik för bristande bemanning av Ivo september 2019–februari 2020. Det kan finnas fler.

De äldres behov av trygghet, säkerhet och omsorg på dessa boenden kan, enligt Ivo, inte säkerställas därför att personalen är för fåtalig.

Ankarets äldreboende

Var: Västerås kommun.

Regi: Kommunal.

Inriktning: Demensboende.

Beslut Ivo: 2020-01-31

Antal boende: 45 demenssjuka.

Antal avdelningar: 6 – i två olika trapphus på tre våningsplan.

Bemanning nattetid: 3 personer.

Ivo:s kritik: Se artikeln här.
 
Oxelgårdens äldreboende

Var: Lekebergs kommun.

Regi: Kommunal.

Inriktning: Demensboende.

Beslut Ivo: 2019–11–20.

Antal boende: 48.

Antal avdelningar: 6 – i två hus med vardera tre våningsplan.

Bemanning nattetid: 4 personer.

Ivo:s kritik: Bemanningen nattetid är inte tillräcklig för att ge de enskilda en trygg och säker vård. Demenssjuka kan därför inte få sina behov av hjälp, stöd och trygghet tillgodosedda. Förhållandena är inte förenliga med god kvalitet.
 
Kullängens äldreboende

Var: Hallbergs kommun.

Regi: Kommunal.

Inriktning: Främst demenssjukdom.

Beslut Ivo: 2019–09–09.

Antal boende: 70 (varav 51 demenssjuka).

Antal avdelningar: 4.

Bemanning nattetid: 4 personer.

Ivo:s kritik: Bemanningen är otillräcklig nattetid. Demenssjuka kan därför inte få sina behov av hjälp, stöd, trygghet och säkerhet tillgodosedda.
 
Attendo Solängen

Var: Ängelholms kommun.

Regi: Privat – Attendo AB.

Inriktning: Demensboende.

Beslut Ivo: 2019–09–13.

Antal boende: 40.

Antal avdelningar: 4.

Bemanning nattetid: 2 personer.

Ivo:s kritik: Bemanningen och personalens kompetens är inte anpassad efter de boendes behov. Personalens saknar särskild kompetens om demenssjukdom. Krav på undersköterskeutbildning finns inte på boendet. Vissa nyanställda har aldrig arbetat inom vård och omsorg tidigare.
 
Attendo Vikaholmsallén

Var: Växjö kommun.

Regi: Privat – Attendo AB.

Inriktning: Hälften av platserna är avsedda för demenssjuka.

Beslut Ivo: 2019–09–17.

Antal boende: 54

Antal avdelningar: 6 stycken
– på tre våningsplan.

Bemanning dagtid: 9 personer.

Bemanning nattetid: 4 personer (bemanningen höjdes 2018 från 3 till 4 efter tidigare kritik från Ivo ).

Ivo:s kritik: Bemanningen är otillräcklig. Verksamheten bemannas inte utifrån de enskildas behov. På samtliga avdelningar finns demenssjuka. Personalen kan omöjligen ha uppsikt över alla avdelningar. Attendo säkerställer inte att insatserna är av god kvalitet. Attendo följer inte sitt tillstånd, utan blandar demenssjuka med andra äldre på enheterna.
 
Skogslyckans äldreboende

Var: Uddevalla kommun.

Regi: Kommunal.

Inriktning: Vanligt vård- och omsorgsboende.

Beslut Ivo: 2020–02–13.

Antal boende: 96, varav 39 med demenssjukdom.

Antal avdelningar: 14 – i två hus med vardera sju våningsplan.

Bemanning nattetid: 5 personer.

Ivo:s kritik: Samtliga avdelningar med demenssjuka är inte bemannade dygnet runt på ett sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja dem. Avdelningar lämnas obemannade, ibland timmar i sträck, nattetid. Bemanningen är inte förenlig med kraven på god kvalitet.
 
Sekelbo äldreboende

Var: Göteborgs kommun.

Regi: Kommunal.

Inriktning: Tre våningar med demenssjuka.

Beslut Ivo: 2020–02–13.

Antal boende: 50.

Antal avdelningar: 5.

Bemanning nattetid: 3 personer.

Ivo:s kritik: Samtliga avdelningar med demenssjuka är inte bemannade dygnet runt på ett sådant sätt att personalen kan ha uppsikt över dem och utan dröjsmål hjälpa och stödja de boende. Avdelningarna lämnas obemannade mer än en timme i sträck nattetid. Bemanningen nattetid är inte förenlig med kraven på god kvalitet.
 
Fridhemsgårdens äldreboende

Var: Laholms kommun.

Regi: Kommunal.

Inriktning: Vård- och omsorgsboende, med en majoritet demenssjuka.

Beslut Ivo: 2020–02–12.

Antal boende: 32 .

Antal avdelningar: 4 (i fyra olika flyglar).

Bemanning nattetid: 2 personer.

Ivo:s kritik: Samtliga avdelningar med demenssjuka är inte bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över dem och utan dröjsmål kan stödja och hjälpa de enskilda.
 
Västergårds äldreboende

Var: Malmö kommun.

Regi: Kommunal.

Inriktning: Vårdboende med demensinriktning.

Beslut Ivo: 2019–12–10.

Antal boende: 41.

Antal avdelningar: 4.

Bemanning nattetid: 3 personal.

Ivo:s kritik: Verksamheten bemannas inte utifrån de enskildas behov. Det finns inte tillgång till personal som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en enskild behöver stöd och hjälp. Minst en avdelning är alltid obemannad stora delar av natten. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas.

Publisert:

LÄS VIDARE