Brå: Ett av fyra mordoffer i relation med mördaren

Kvinnor dödas oftare än män i parrelationer

Av: Josefin Silverberg

Publicerad:

Nästan en fjärdedel av de som dödas i Sverige dödas av sin partner.

Det visar Brottförebyggande rådets statistik som släpps i dag.

– Det är tydligt att kvinnor och män utsätts för olika typer av våld, säger Nina Forselius, utredare på Brå.

Den brottskategori som ökat mest under 2018 är bedrägeribrott, med 25 procent fler anmälde brott under 2018 jämfört med 2017. Det visar Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott som presenterades under torsdagen.

Arkivbild.
Foto: Anders Wiklund/TT NYHETSBYRÅN
Arkivbild.

I Brå:s statistik redovisas också 108 fall av dödligt våld under förra året, en minskning med fem fall jämfört med året innan. Av de som dödades var 31 procent kvinnor/flickor och i 69 procent män/pojkar.

Offer och mördare var, eller hade varit, närstående genom en parrelation i 26 av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018, nästan en fjärdedel (24 procent) av samtliga konstaterade fall av dödligt våld. Det är en ökning med 14 procentenheter – år 2017 var motsvarande antal 11 fall (10 procent).

– En relativt stor del av det dödliga våldet sker i en närstående relation. Sedan en tid tillbaka har snittet på antalet dödade kvinnor i närstående relation legat på 14 per år, nu har det ökat till 22, säger Nina Forselius, utredare på Brå.

Kvinnor dödas i relationer oftare än män

67 procent av det dödliga våldet mot kvinnor sker i en parrelation; 22 dödade kvinnor. Av det dödliga våldet mot män sker 5 procent, 4 fall, i en parrelation.

– Det är tydligt att kvinnor och män utsätts för olika typer av våld. Vi ser också att andelen skjutvapen som används vid dödligt våld har ökat från 35 till 40, säger Nina Forselius.

LÄS VIDARE

Publicerad: