Mängder av rent kokain ger EU huvudbry

TT-AFP

Publicerad 2019-06-06

Kokain som beslagtagits på en brasiliansk båt i Portugal. Arkivbild.

Myndigheterna i EU beslagtar rekordstora mängder av allt mer rent kokain, enligt en ny rapport från unionens narkotikaorgan.

Dessutom används mer syntetiska droger och narkotikahandeln sköts i stor utsträckning via mobiltelefoner.

– Utmaningarna vi står inför inom narkotikaområdet fortsätter att växa, säger Alexis Goosdeel, chef för myndigheten EMCDDA som har sitt säte i Lissabon.

Drygt 140 ton kokain beslagtogs i EU-länderna 2017, enligt den årliga rapporten EMCDDA. Det är den största beslagtagna mängden som noterats hittills och en ökning från knappt 71 ton 2016. Det genomsnittliga gatupriset per gram kokain låg på motsvarande mellan 580 och 870 kronor och omkring 2,6 miljoner människor mellan 15 och 34 år i EU anses ha använt drogen under 2017.

Beslagen gjordes vid omkring 104 000 tillslag runt om i unionen, en ökning från cirka 98 000 tillslag föregående år. Belgien leder ligan med 45 ton beslagtaget kokain, före Spanien med 41 ton.

Renhetsgraden på det kokain som beslagtogs var den högsta på ett årtionde, trots att priserna förblivit relativt stabila.

Mer syntetiska droger

Samtidigt stod cannabis för nästan tre fjärdedelar av samtliga narkotikapreparat i EU. Nära tre fjärdedelar av dessa beslag i sin tur gjordes i Spanien, ofta med nordafrikanska länder som ursprung.

Enligt EMCDDA har också syntetiskt framställda droger ökat, inte minst av fentanylpreparat. Elva olika slags syntetiska droger beslagtogs under året, i form av tabletter, pulver och vätskor.

Beslagen av den syntestiska drogen ecstasy var de högsta på tio år.

Heroinbeslagen ökade till 5,4 ton i EU, medan ytterligare 17,4 togs av turkiska myndigheter vid cirka 129 000 tillslag. I Bulgarien, Tjeckien, Spanien och Nederländerna har anläggningar för framställning av heroin upptäckts.

"Inte råd"

Mobiltelefonen har blivit ett alltmer vanligt verktyg för att beställa narkotika, enligt EMCDDA. Handeln sker ofta via darknet, den dolda och krypterade delen av internet, eller på sociala medier och via beställningscentraler.

– Det är en ständig ökning av storleken på marknaden och försäljningen över internet och darknet, säger Alexis Goosdeel.

Inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos säger att EU och dess partners måste titta närmare på den mer digitaliserade narkotikahandel.

– Vi har inte råd att förlora någon tid.

ANNONS