Polisen vinner mycket mer än den förlorar

Den existentiella kris som bröt ut inom den enfaldigare delen av svensk sociala medier-höger över att just James "Mad Dog" Mattis påpekade att demonstranternas krav på likhet inför lagen är fullt legitimt saknade inte underhållningsvärde.

OISÍN CANTWELL: Uppjagad stämning förbyttes i kramar