Guldschakalen kan bli Sveriges nya rovdjur

Guldschakalen sprids snabbt över Europa och finns nu i alla våra grannländer.Nu kan den bli Sveriges nästa rovdjur.

”Bara en fråga om när”

Kan attackera får

Biologen: Inte ett problem