Karolinska vill hjälpa flyktingar med aborter

Martina Karpmyr/TT

Publicerad 2022-04-16

Kliniken för gynekologi och reproduktion på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har möjlighet att hjälpa gravid kvinnor på flykt. Arkivbild.

Kliniken för gynekologi och reproduktion på Karolinska universitetssjukhuset vill att ukrainska kvinnor som önskar göra abort ska söka hjälp hos dem.

– Vi har resurserna, vänta inte utan kom hit, säger verksamhetschefen Sebastian Brusell Gidlöf.

Kliniken på Karolinska vill att ordet om att hjälp finns att tillgå i Stockholm ska spridas till hjälporganisationer på plats i Polen och i förlängningen till ukrainska kvinnor på flykt.

– Vi har alla möjligheter i världen att ta emot kvinnor som befinner sig på flykt i Polen, säger Brusell Gidlöf.

Det är allmänt känt att reproduktiv hälsa drabbas hårt vid väpnade konflikter, framhåller han. Det nedprioriteras och behovet av säker gynekologisk vård ökar.

Läget är speciellt för ukrainska kvinnor som flyr till Polen, där möjligheten till att göra abort är näst intill obefintlig, enligt Brusell Gidlöf.

– Det blir som ett dubbelt trauma och kan leda till försenade aborter.

Alla kvinnor som befinner sig i Sverige, oavsett medborgarskap, har rätt till abort enligt svensk lag. Men det krävs att man tar sig hit.

– Vi behöver träffa kvinnan för att kunna hjälpa henne. Enligt vår lagstiftning måste alla aborter påbörjas på en sjukvårdsinrättning, säger Brusell Gidlöf.

Klinikens förhoppning är också att personer i Sverige som har kontakt med kvinnor på flykt tar del av informationen – för att sedan föra den vidare.

– Bara det blir allmänt känt så finns en chans att det sprider sig, säger Brusell Gidlöf.

– Nu tror jag inte att så många vet om att möjligheten finns.