Sjöfartsverket tar hjälp för bättre sjökort

TT

Publicerad 2022-03-07

På sjökort visas grunda vattendjup i nyanser av blått, där mörkblått vatten är grundast. Arkivbild.

Sjöfartsverket tar hjälp av båtorganisationer för att förbättra sjökorten för fritidsbåtar. Detta sedan uppdaterade sjökort kritiserats för att innehålla felaktigheter.

På måndagskvällen träffade Sjöfartsverket företrädare för Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet för att diskutera ett samarbete som ska leda till bättre sjökort för fritidsbåtlivet.

– Vi är alla helt överens om att jobba tillsammans för att höja kvaliteten på sjökorten och helt enkelt utreda de brister som olika personer ute i landet säger att de hittat i våra kort, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Sjöfartsverket har nyligen uppdaterat sina sjökort, men resultatet har fått kritik. Bland annat sedan många tidigare farbara vatten markerats som betydligt grundare.

Samtidigt uppges sjökorten visa grynnor som som inte finns i verkligheten — och sakna markeringar för verkliga grund.

Försiktighetsprincip

Att vatten markeras som grundare än tidigare beror enligt Katarina Norén i regel på en försiktighetsprincip. Det saknas helt enkelt på många håll tillförlitlig data över vattendjup.

Sjöfartsverket har därför skickat in en hemställan till regeringen för finansiering av nya sjömätningar av grunda vatten.

En arbetsgrupp med företrädare för båtlivsorganisationerna ska hjälpa myndigheten med vilka mätplatser som bör prioriteras och vilka grund som bör undersökas närmare.

Värdefull lokalkännedom

– Dels kan vi göra punktmätningar och dels kan vi hjälpas åt att utreda saker man upplever är fel. Att få hjälp av de som verkligen har lokalkännedom är väldigt värdefullt för oss.

Katarina Norén betonar att det handlar om ideella krafter och att myndighetens resurser är begränsade.

– Vissa områden som pekas ut som väldigt problematiska och stenar som är fel kommer att kunna sjömätas i år. Men för att kunna uppdatera sjökorten i grunda vatten i övrigt krävs finansiering.