Så mycket kostar narkotikan samhället

Vivvi Alström/TT

Publicerad 2022-06-07

Bruket av narkotika kostar samhället mer än man tidigare trott. Arkivbild.
Bruket av narkotika kostar samhället mer än man tidigare trott. Arkivbild.

Användningen av narkotika kostar samhället minst 38 miljarder kronor på ett år, vilket är högre än man tidigare trott. Störst är kostnaden för förlorad livskvalitet, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).

Narkotikamissbruk orsakar inte bara ett personligt lidande. Det kostar också samhället betydande summor. Enligt en ny beräkning som gjorts av IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi på uppdrag av FHM, kostade narkotikabruk samhället minst 38 miljarder kronor år 2020.

I summan har man bland annat tittat på kostnader för vård, behandling, rättsväsende samt produktionsbortfall på grund av arbetslöshet och förtida död. För första gången har man också tittat på kostnaden för förlorad livskvalitet hos dem som använder narkotika och deras anhöriga. Den kostnaden uppgår till cirka 15,5 miljarder kronor, vilket är den högsta enskilda kostnaden i sammanställningen.

Kostnaderna för vård, behandling samt rättsväsende uppgick 2020 till 14,5 miljarder kronor medan kostnaden för produktionsbortfall var 8,8 miljarder kronor.

De totala samhällskostnaderna för narkotikabruk var högre 2020 än vid tidigare beräkningar, vilket bland annat beror på att man numera räknar in den förlorade livskvaliteten.

Samtidigt påpekar FHM att de verkliga samhällskostnaderna för narkotikaanvändning sannolikt är högre än 38 miljarder. Detta eftersom man inte räknat med produktionsbortfall på grund av kort- och långtidssjukskrivning och förtidspension.

Allra högst samhällskostnader har bruket av alkohol följt av tobak och med narkotika på tredje plats.

Ämnen i artikeln