Lösningen på tågkaoset: Fler järnvägar och statlig kontroll

I dag träffade Tomas Eneroth (S) tågbolag och myndigheter för att diskutera tågkaoset.

Han ser skäl att öka den statliga kontrollen och se till att Trafikverket själva förfogar över underhållet i framtiden.

– Vi måste fixa järnvägen nu, säger han.

Efter sommarens tågkaos med inställda avgångar och brist på personal kallade infrastrukturministern in tågbolag och myndigheter för att få svar på hur de tänker få ordning på situationen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffade i dag representanter från Trafikverket, Transportstyrelsen och flera tågoperatörer – som SJ och MTR.

– Problemen vi ser nu är en effekt av den långtgående avregleringen av transportsektorn, säger Tomas Eneroth till Aftonbladet.

Enligt ministern beror tågkaoset, förutom avregleringen, på ett ökat intresse för att resa med tåg och att tågbolagen inte kunnat möta efterfrågan.

– Det är ju glädjande att fler vill åka tåg, men då måste man se till att öka kapaciteten och att resenärer får bra service. Det är inte rimligt att resenärer inte ska kunna boka biljetter i god tid eller att tåg går för sent eller inte alls, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Infrastruktusminister Tomas Eneroth (S) under regeringens sommarfika i Rosenbad.
Infrastruktusminister Tomas Eneroth (S) under regeringens sommarfika i Rosenbad.

Inte aktuellt med vite

Trafikverkets framförhållning ska enligt nuvarande regelverket informera om planerade banarbeten och annat som kan påverka trafiken ett visst antal veckor i förväg, så att tågoperatören i god tid vet om en avgång blir av.

Men Trafikverket har inte informerat om planerna i tid, vilket har lett till att SJ inte kunnat sälja biljetter förrän tätt inpå avgångarna.

Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen har förelagt Trafikverket att rätta sig efter reglerna till nästa år – sker det inte får de ett nytt föreläggande – som i förlängningen kan leda till vite – något Eneroth ser som osannolikt.

– Det vore anmärkningsvärt att hamna i en situation med vite, min utgångspunkt nu är att Trafikverket ska klara av det här utan nya förelägganden eller vite, säger han.

Trångt och omfattande tågproblem på Malmö Central.
Trångt och omfattande tågproblem på Malmö Central.

Fler järnvägar och mer statlig kontroll

I framtiden vill Tomas Eneroth bygga fler järnvägar.

– Jag är förvånad över att M, SD och KD vill stoppa byggandet av ny järnväg. Jag fattar inte att man säger nej och vill skära ned. Gör man det kommer den här typen av problem bli vardag i Sverige, säger han.

Han nämner också att en lösning på problemen skulle kunna vara att öka den statliga kontrollen och att möjliggöra för Trafikverket att själva förfoga över underhållet.

– I länder där det fungerar bättre är det Trafikverket själva som fixar underhåll. I dag när problem uppstår måste de ringa en underleverantör som i sin tur har sina underleverantörer, eftersom vi har en av Europas mest avreglerade järnvägsmarknader, säger Tomas Eneroth.

Publisert:

LÄS VIDARE