Sjuksköterskan: Det här är inget att skämmas för

Det är till henne de kommer för att få hjälp mot sin impotens, efter prostatacanceroperationen.

– Många män söker inte vård för biverkningarna, utan går och lider i onödan, säger Pia Andark Johannesdotter, specialistsjuksköterska i urologi.

I dag lever 120 000 män i Sverige med en prostatacancerdiagnos. De har eller har haft sjukdomen.

Tack vare framgångsrik forskning och förbättrade behandlingsmetoder överlever allt fler sjukdomen och de som har en spridd prostatacancer lever allt längre.

Pia Andark Johannesdotter är urologsjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hon har under 20 års tid tagit emot män som drabbats av impotens och inkontinens efter operationen mot prostatacancer. Båda är mycket vanliga biverkningar av operationen.

Gamla värderingar ligger bakom

Ofta kan det dock dröja innan männen vågar söka hjälp för sina besvär.

– Det är ju ett känsligt område, det kan finnas en skam. En del män skäms för att prata om det, säger hon.

Pia Andark Johannesdotter är urologsjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Till henne kommer män som drabbats av biverkningar, som inkontinens och impotens, efter operationen mot prostatacancer, för att få hjälp.
Pia Andark Johannesdotter är urologsjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Till henne kommer män som drabbats av biverkningar, som inkontinens och impotens, efter operationen mot prostatacancer, för att få hjälp.

Varför skäms de?

– Det är gamla värderingar sedan lång tid tillbaka, att män inte ska visa sig svaga. Det verkar djupt rotat. Men det är viktigt att få bort tystnaden och tabut kring sjukdomen.

Medianålder för diagnos vid prostatacancer är 70 år i Sverige. De män som söker hjälp vid urologmottagningen på Karolinska efter canceroperationen är vanligen mellan 50 och 75 år.

Enligt sjuksköterskan utgör de en ganska tystlåten patientgrupp, som inte brukar prata om sin hälsa eller om sina sjukdomar. Hon uppmanar dem därför att våga börja prata om sin cancer.

– Det är inte fel att visa sin sårbarhet och sin rädsla, det är inget skamligt, säger hon.

Livskvalitet är viktigt

Oftast släpper rädslan när männen fått prata av sig.

– Då är de väldigt tacksamma och mottagliga för att ta emot hjälp.

Många män drabbas av inkontinens och impotens,  som är två mycket vanliga biverkningar av operationen mot prostatacancer.  Men det finns hjälp att få. Det betonar urologsjuksköterskan Pia Andark Johannesdotter och uppmanar dessa män att våga söka hjälp.
Många män drabbas av inkontinens och impotens, som är två mycket vanliga biverkningar av operationen mot prostatacancer. Men det finns hjälp att få. Det betonar urologsjuksköterskan Pia Andark Johannesdotter och uppmanar dessa män att våga söka hjälp.

För att männen ska få en god livskvalitet efter operationen krävs en komplett vårdkedja, betonar Pia Andark Johannesdotter. Dit hör urologer, onkologer, kontaktsjuksköterska, uroterapeut eller fysioterapeut, psykolog och sexolog.
Det står också inskrivet i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer att de här yrkeskategorierna ska ingå i vården av den här patientgruppen, uppger hon.

– Behandlingen är ju inte bara att ta bort cancern. Männen ska förhoppningsvis leva ett långt liv även efter cancern och då är det oerhört viktigt att de får en livskvalitet, säger hon.
Publisert:

LÄS VIDARE