Därför får Malins mördare fem års fängelse

Av:  Erika Nekham/TT

Illustration från förhandlingen i hovrätten för nedre Norrland.
Illustration från förhandlingen i hovrätten för nedre Norrland.

16-åriga Malin Lindström mördades brutalt i Husum 1996 och hovrätten bedömer straffvärdet som ”utomordentligt högt”. Ändå blir straffet för den man som döms bara fem års fängelse. Här reder vi ut varför.

Våren 1997 hittades Malin Lindström död i ett skogsparti i Husum, Örnsköldsviks kommun, efter att ett halvår tidigare försvunnit spårlöst. Obduktionen visade att flickan utsatts för brutalt våld och sexuella övergrepp. När nu hovrätten för nedre Norrland dömer en 44-årig man för mordet på Malin Lindström konstaterar den att straffvärdet för gärningen är ”utomordentligt högt”.

– Det är helheten, att det både rör sexuellt våld och ett mord. Bedömningen är väl kanske att det för en vuxen person, utan reduktion, hade lett till livstid 1996, säger hovrättspresident Agneta Ögren, som varit rättens ordförande i det aktuella målet.

Livstid inte möjligt

Men nu blir straffet betydligt kortare – fem års fängelse – vilket beror på två faktorer. Den ena handlar om mannens ålder vid tiden för brottet.

– Först och främst var han 18 vid gärningstillfället, och vid den tiden kunde man inte dömas till livstid. Så en 18-åring kunde då inte fällas till livstid och skulle ha en straffreduktion på ungefär 50 procent, något man ändrat nu, säger Ögren.

Mannen dömdes i den första rättsprocessen kring målet 1998 av tingsrätten för mordet och då blev straffet åtta års fängelse. Den bedömningen ställer sig hovrätten för nedre Norrland bakom, enligt Agneta Ögren.

Ingen praxis

Men från åtta år sänks alltså straffet ytterligare, och här kommer vi in på den andra faktorn. Den har att göra med tiden som förflutit sedan brottet begicks, och som föranleder en reduktion av straffet.

– Det står både i brottsbalken och i Europakonventionen att man ska beakta om det gått ovanligt lång tid, säger Agneta Ögren.

TT: Och då landar ni på att tre års minskning är rimligt i det här fallet, där det gått snart 26 år?

– Ja, och här finns ingen praxis, det finns inget att luta sig emot utan det blir en allmän uppskattning.

Hårdare straff i dag

Hade det här brottet, med exakt samma förutsättningar, i stället skett i dag hade straffet blivit avsevärt mycket högre då flera straffskärpningar skett under åren, enligt Dennis Martinsson, doktor i straffrätt.

– En skillnad är att en 18-åring som begår ett mord i dag kan dömas till livstids fängelse. Det har också skett flera lagändringar där regeringen har sagt att man vill att fler mord ska ge livstids fängelse, säger Martinsson.

Högsta domstolen har i sin tolkning av lagändringarna satt utgångspunkten för straffet vid mord till 16 års fängelse, sedan gör omständigheterna i det enskilda fallet att man kan hamna under eller över detta. Dennis Martinsson gör bedömningen att 44-åringen i dag hade dömts till ett längre tidsbestämt straff.

– I just Malin-fallet vet vi inte de närmare omständigheterna kring när och på vilket sätt hon berövades livet och det är sådana faktorer som spelar roll för om man ska dömas till livstid eller få ett tidsbestämt straff. Inräknat de osäkerhetsfaktorerna så skulle jag säga att det i dag hade landat någonstans emellan 16 och 18 år.

Publisert: