Kemipriset går till trio – har revolutionerat biokemin

NYHETER

Årets nobelpris i kemi går till en trio bestående av Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson.

Trion får priset för utvecklingen av kryoelektronmikroskopi – en metod som möjliggör och förenklar avbildningen av biomolekyler.

– Jag trodde att chansen att få Nobelpriset var jätteliten, det sker så många upptäckter varje dag, säger Joachim Frank till TT.

Årets nobelpris i kemi går i år till Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson.

Trion får priset för utvecklingen av kryoelektronmikroskopi, en metod som möjliggör och förenklar avbildningen av biomolekyler.

Metoden har enligt Vetenskapsakademin tagit biokemin in i en ny era.

Detta då kryoelektronmikroskopi har gjort det möjligt för forskare att frysa biomolekyler mitt i deras rörelser. Det gör att man nu kan se förlopp som man aldrig tidigare lyckats med. Detta har varit grundläggande både för förståelsen av ”livets kemi” och för läkemedelsutveckling uppger akademin.

Biokemin står inför en explosiv utveckling

Joachim Frank var den som gjorde tekniken användbar då han utvecklat en bildbearbetningsmetod där han kunde sammanfoga elektronmikroskopets brusiga tvådimensionella bilder till en skarp tredimensionell struktur.

I början av 1980-talet lyckades Jacques Dubochet föra in vatten i elektronmikroskopet och på så vis kunde biomolekyler behålla sin naturliga form även i vakuum.

Länge trodde man att elektronmikroskopet fungerade bäst för studier av död materia men 1990 lyckades Henderson bevisa teknikens potential med elektronmikroskopins hjälp och då han tog fram en tredimensionell bild i atomupplösning av ett protein, vilket bevisade teknikens potential.

Kan användas för zikavirus

2013 nåddes en ”magisk gräns” och forskare kan nu rutinmässigt ta fram tredimensionella strukturer i atomupplösning av biomolekyler.

På senare år har vetenskaplig litteratur fyllts av bilder på allt från proteiner som orsakar antibiotikaresistens till zikavirus.

”Biokemin står inför en explosiv utveckling och spännande framtid”, anser akademin i sutt uttalande.

”Trodde att chansen att få Nobelpriset var jätteliten”

När nyhetsbyrån TT når Jacques Dubochet bara ett par minuter efter att priset förkunnats vill han inte ge någon kommentar.

– Det kommer att vara en presskonferens klockan 14 vid universitet. Jag ger kommentarer då. Nu vill jag lyssna på presskonferensen, säger han till TT.

Joachim Frank är däremot överlycklig.

– Jag trodde att chansen att få Nobelpriset var jätteliten, det sker så många upptäckter varje dag, säger han till TT.

Prissumman på 9 miljoner kronor delas lika mellan pristagarna.