Maria Ågren avskedas från regeringskansliet

Av: Josefin Silverberg, Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Transportstyrelsens förra generaldirektör Maria Ågren avskedas från regeringskansliet.

Hon blir också av med sin fallskärm.

– Anställningen upphör omedelbart, jag utgår ifrån att alla förmåner som följer med anställningen också upphör, säger hovrättspresident Fredrik Wersäll.

Maria Ågren.
Foto: FREDRIK PERSSON/TT
Maria Ågren.

Statens ansvarsnämnd har beslutat av avskeda Maria Ågren, tidigare generaldirektör för Transportstyren, från regeringskansliet. Anledningen är att hon grovt åsidosatt sina ålägganden mot regeringen, skriver Statens ansvarsnämnd i ett pressmeddelande.

Maria Ågren sparkades från sin tjänst som generaldirektör för Transportstyrelsen efter uppgifter om att hon medvetet brutit mot lagen i och med upphandlingen av it-tjänster på myndigheten. I vanlig ordning övergick därefter hennes anställning till regeringskansliet, med bibehållen lön och titel, men nu har Staten ansvarsnämnd som prövar frågor om avskedande av domare och andra tjänsteman, valt att ställa sig bakom regeringens beslut och avslutar hennes anställning även på regeringskansliet.

Ett allvarligt brott

Fredrik Wersäll, hovrättspresident vid Svea hovrätt och ansvarsnämndens ordförande, säger att Maria Ågren har godkänt ett strafföreläggande och därmed dömts för vårdslöshet med hemlig uppgift.

– Gärningen innebär att hon har gjort avsteg från gällande lagstiftning av betydelse för rikets säkerhet . Det är ett allvarligt brott. En myndighetschef har en särskild förtroendeställning och handlar under eget ansvar. Enligt ansvarsnämnden är det så pass allvarligt att det innebär ett grovt åsidosättande om vad som gäller för anställningen. Då finns det grund för avsked, säger han.

Maria Ågren har flera gånger under nämndens process sagt att regeringskansliet haft stor insyn vilka beslut hon fattat och hävdat att hon ”upprepade gånger” lämnat information om ärendet till regeringen. Men enligt Wersäll har det ingen betydelse för ansvarsnämndens beslut.

Har fullt ut eget ansvar

– Enligt den svenska förvaltningsmodellen så handlar en myndighetschef under eget tjänsteansvar och är självständig under regeringen. Även om hon skulle ha informerat styrelsen och regeringen och till och med förankrat sitt beslut så innebär det inte att hennes eget ansvar försvinner. Hon har fullt ut ett eget ansvar för de åtgärder som hon själv har vidtagit, säger Fredrik Wersäll.

Fredrik Wersäll säger Ågren har rätt att begära prövning av beslutet genom att väcka talan i arbetsdomstolen. Han utgår ifrån att hon blir av med sitt avgångsvederlag och andra förmåner.

– Anställningen upphör omedelbart när beslutet är fattat, det innebär att de anställningsförmåner hon har, med lön och så vidare, vad jag kan bedöma, också försvinner.

Statens tjänstepensionsverk meddelar att Maria Ågren inte har rätt till någon särskild chefspension, förutom vanlig tjänstepension för statligt anställda som går att söka från 65 års ålder.

Mycket ovanligt

Ansvarsnämnden skriver i beslutet att det är mycket ovanligt att en generaldirektör begär att en generaldirektör ska avskedas, såvitt känt har det inte förekommit i modern tid. Eftersom det är så ovanligt får regeringen också viss kritik. ”Med detta sagt är det med viss förvåning som nämnden noterar att regeringskansliet, trots uttrycklig begäran, inte har kommit in med något närmare rättsligt resonemang till stöd för sin anmälan hit.” skriver nämnden.

Publicerad:

LÄS VIDARE