Här får eleverna använda hörselkåpor

Foto: Skärmdump
Eleverna får använda hörselkåpor för att kunna isolera ljud.

avMalin Wigen

NYHETER

Fler och fler skolor har hörselkåpor till elever som skydd mot höga ljudnivåer. En av skolorna som använder sig av dessa är Östtegs skola i Umeå.

– Det är mest skönt, säger en av eleverna till SVT Västerbotten.

För att motverka problem med buller i skolan blir det allt vanligare att man använder hörselkåpor som skydd. Syftet är att skapa lugn och ro för de elever som behöver.

På Östtegs skola i Umeå har man gjort det sedan de renoverade lokalerna år 2015. En anledning är hur eleverna jobbar i dag – vissa sitter i diskussionsgrupper samtidigt som andra jobbar individuellt.

– Vi bestämde att vi skulle köpa in några stycken till varje klassrum. Det har vi gjort för att även om skolan är nyrenoverad och delvis nybyggd så ser ju klassrummen ut som de gjorde 1965 där man förväntade sig att eleverna skulle sitta på raka led och skriva av det läraren sa och skrev på tavlan. Men så ser ju inte undervisningen ut i dag, säger rektorn Petra Norqvist, till SVT Västerbotten.

Dessutom har akustiken och ljudmiljöerna försämrats sedan ombyggnationerna.

”Är mest skönt”

Vissa föräldrar har ifrågasatt hörselkåporna och undrat om anledningen är att det är så mycket liv i klassrummen. Men då har Petra Norqvist förklarat att det handlar om att det ska finnas en möjlighet för de barn som behöver att isolera sig från de ljud som finns i klassrum.

En av eleverna på skolan uppskattar att det finns hörselkåpor.

– Det är mest skönt, säger förstaklassaren.

Forskaren Fredrik Ledin, lektor i psykologi, forskar på bulle i skolmiljöer. Han tycker att det finns andra metoder än hörselkåpor, som bör prövas först.

– Det är kanske en sista utväg men det får inte ske på bekostnad på att man inte gör de andra sakerna man kan göra innan dess, säger han till SVT Västerbotten.

ARTIKELN HANDLAR OM

Umeå